Brochure 'Geestelijk leiding geven vandaag' verschenen

In mei 2010 belegde het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond een tweedaagse conferentie voor predikanten, waarvan het thema luidde ‘Geestelijk leiding geven vandaag'. De verlegenheid over de toekomst van de christelijke gemeente activeerde het verlangen om samen met de gemeente die gediend wordt, de stem van Christus, de Levende, te verstaan. Kan dat, in onze door vluchtigheid en relativering gekenmerkte cultuur?

Als eerste wilden we in deze conferentie samen op het spoor komen waar leden van de gemeente in hun denken zitten, waarmee ze druk zijn, hoe het komt dat de eenheid van het leven op de meeste plaatsen teloor gegaan is. Daarom begon de conferentie met een theologische duiding van onze tijd, uit de mond van dr. Ad Verbrugge, mr. H.M. Oevermans en ds. C.M.A. van Ekris.
In die context hebben we zicht op de kerk, op haar fundament en haar identiteit, nodig. Dat bood dr. H. de Leede in een bijdrage waarin hij vooral naging wat de katholiciteit van de kerk ons kan bieden. Op zijn referaat volgden reacties van ds. W.J. Dekker en ds. P.J. Teeuw. Het laatste conferentiedeel sprak prof. dr. A. van de Beek over profetische prediking, opnieuw gerelateerd aan de beleefde crisis. Zijn oproep tot de verkondiging van de gekruisigde Christus riep commentaar op van ds. C. Blenk en ds. B.J.D. van Vreeswijk.
De context van de gemeenten bepaalde de inhoud van deze conferentie, maar daarbovenuit speelde voortdurend de vraag naar de aanwezigheid van God, door ds. P.H. van Trigt van meetaf aan benoemd in zijn ambtsdragerspreek over Exodus 33:18, die de conferentie opende en stempelde. Ds. W. Dekker besloot de conferentie met een inhoudelijke evaluatie.

Wat over cultuur, kerk en prediking gehoord en besproken is, zal ons blijven bezetten. Daarom zijn de bijdragen in een brochure ‘Geestelijk leiding geven vandaag' gebundeld. Al vraagt de inhoud van de afzonderlijke hoofdstukken een en ander aan geestelijke spankracht, we hopen dat ambtsdragers en gemeenteleden erdoor gestimuleerd worden om op geestelijke wijze leiding te geven.

Tegen kostprijs is deze brochure van 94 blz. te bestellen bij het bureau van de Gereformeerde Bond. Dat kan door € 6,25 over te maken (inclusief porto) op ING-rekening NL25 INGB 0002 9370 21 t.n.v. Bureau Gereformeerde Bond te Apeldoorn, o.v.v. Leiding geven. Wie vijf of meer exemplaren bestelt, betaalt € 5,00 per stuk. Wie per giro betaalt, vergeet niet zijn adres te melden!