Crisis en christendom

In de themabrochure 'Crisis en christendom' gaat prof.dr. J.J. Graafland uit Gouda (verbonden aan de Tilburg University) in op de economische crisis. Wat zijn oorzaken en (hoe) kan het christendom bijdragen aan verbetering van het economisch proces?

Graafland houdt bovendien een spiegel voor door uitgebreid in te gaan op de vraag of de mammon misschien een te grote plaats in ons leven heeft gekregen.

Drie keer per jaar geeft het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond een bezinnende, actuele brochure uit. Dit is de vijfde in de reeks. Eerder stonden centraal:

Leren omgaan met media
Echtscheiding en hertrouwen
Israël en de Palestijnen
De zondag, een geschenk