Geref. Bond geeft brochure ‘Genderdysforie’ uit

Hoe geef je pastorale zorg aan gemeenteleden die lijden aan genderdysforie, een voortdurende onvrede met het bij de geboorte vastgestelde geslacht en onbehagen over de bijbehorende genderrol?

In toenemende mate is deze vraag voor kerkenraden actueel. Om die reden brengt het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond de brochure ‘Genderdysforie.