Verschenen series en artikelen om De Waarheidsvriend

Studenten en stille pijn (A.W. van Vugt, maart 2011)

Band tussen kerk en school (dr. J. Hoek, december 2010)

Drie vertalingen naast elkaar  (M.M.C. van der Wind-Baauw, november 2010)

Innerlijke genezing  (Ds. J.C. van Trigt, november 2010)

Leve de leerdienst (ds. H.J. Lam, oktober-november 2010)

De Goudse Catechismus (G.J. Glismeijer, oktober-november 2010)

Eigenschappen van God (ds. H. Roseboom e.a., september-november 2010)

Geloofsopvoeding en eredienst (dr. C.G. Geluk, september-oktober 2010)

Bidden (ds. J. Muller, juli-september 2010)

Cultuur van verblinding (ds. C.M.A. van Ekris, augustus-september 2010)

Keizers in nieuwtestamentische tijd (ds.D.M. Heikoop, juni-augustus 2010)

Leerdienst en belevingscultuur (dr. M. van Campen, juli/augustus 2010)

Gods wet en ons leven (div. auteurs, april-juni 2010)

E-mail en ambtsgeheim (R. Verzijl, mei 2010)

De persoon van de catecheet  (A. de Kock, maart/april 2010)

Beroepingswerk (P.J. Vergunst en ds. G.H. Kruijmer maart, april 2010)

De kerkenraad uit  (P.J. Vergunst, maart 2010)

Leven met God in een tijd van welvaart  (div. auteurs, februari-april 2010)

Dominee als kerkverlater (over ds. K. Hendrikse, februari 2010)

Jong en gereformeerd  (Tineke van der Waal e.a., januari 2010)

Dordt en de Remonstrantie    (ds. A.J. Kunz e.a., januari 2010)

Ouder en wijzer (ds. P. Vermaat e.a., januari 2010)

Het geloof verdedigen (prof.dr.ir. J.H. van Bemmel, december 2009)
Geloofsgroei en prediking (ds. P.H. van Trigt, december 2009)
De tussengeneratie, van 25 tot 45 (ds. W. Dekker, november 2009)
Preken over schuld en verzoening (prof.dr. W. Balke, november 2009)
Oog voor ouderen (dr. J. van der Wal e.a., november 2009)
Tot ambtsdrager gekozen   (ds. W. Arkeraats, november 2009)

Heart Cry en de kerk   (kand. A.C. Baan en ds. W. Meijer; november 2009)

Nieuwe editie Institutie   (diverse auteurs, oktober 2009)

Het huwelijk   (diverse auteurs, september 2009)

Leven met de Heere Jezus      (ds. P.J. Teeuw, augustus 2009)

Onze omgang met seksualiteit      (diverse auteurs, mei-juli 2009)

Samenwonen en dopen (ds. A.J. Sonneveld, april 2009)

De belijdenisleeftijd vervroegen?  (P.J. Vergunst, februari 2009)

Jong en christelijk in 2009  (dr. Jos de Kock, januari 2009)

Bezinning op de kinderdoop (ds. A.J. Mensink, januari 2009)

De orde van het heil (ds. G. Wassinkmaat, november/december 2008)

Evangelicalisering van de gemeenten (diverse auteurs, juni-december 2008)
Het heilig avondmaal (ds. J.J. Verhaar, november 2008)

Wie ben ik als ambtsdrager? (P.J.Vergunst, oktober 2008)

Culturele verschuivingen en de noodzaak van de vreze des Heeren. (Dr P.J. Visser, september 2008)

Helpt de kerk bij je werk? (M.H. Pijnacker Hordijk, augustus 2008)

Christen & tijdgeest (maart-juni 2008)

Catechese in deze tijd (mei-juni 2008)

Briefwisseling over belijdenis doen (Janneke & ds. P. van der Kraan, maart 2008)

Duiveluitdrijving, (ds. H. Veldhuizen, oktober 2007)

De vreze des Heeren en onze opvoeding, (ds. A. Beens, januari 2007)