CHRISTELIJK ONDERWIJS

Vanwege de grote betekenis van het christelijk onderwijs plaatsen we hier artikelen die ingaan op de relevantie van dit onderwijs voor ouders, leerkrachten, bestuursleden en kerkenraden die het onderlinge gesprek kunnen dienen

Zie bijlage.