Ambtsdragersontmoetingen over het thema ‘Corona of niet, volhard!’

Geachte kerkenraad, Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond is dankbaar dat de ambtsdragersontmoetingen in september staan in het kader van ons jaarthema ‘Maar wie volharden zal…’. We nodigen u van harte uit aanwezig te zijn. Wij komen DV samen op twee dinsdagen in september, namelijk 7 en 14 september. Alle vergaderingen beginnen om 19.45 uur (ontvangst vanaf 19.15 uur) We hopen op deze doordeweekse avonden velen te mogen begroeten, om samen ons te bezinnen op wat in de huidige tijd van ons als leidinggevende ambtsdragers gevraagd wordt. Behalve ambtsdragers zijn ook leden van besturen van evangelisaties en afdelingen van de Gereformeerde Bond hartelijk welkom. Mogen we de scriba’s vragen de uitnodiging onder alle ambtsdragers te verspreiden? Samen willen we ontdekken hoe cruciaal een notie als volharding is, hoe we volharden kunnen in wat de pijlers van de christelijke gemeente zijn: in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in de breking van het brood, in de gebeden.

In de Bijbel ontmoeten we de Heere Jezus niet alleen als de goede Herder, maar ook als de Zoon van God, rond wiens Persoon en optreden een scheiding van de geesten plaatsheeft. Als Hij onderwijs geeft over Zijn roeping, zijn er veel mensen die struikelen over Hem, die zich ergeren. Het maakt dat Hij aan de twaalf discipelen de vraag stelt: ‘Wilt u ook niet weggaan?’ Alleen in het geloof in Hem als de Zoon van God leert de kerk wat volharding is.
Hij riep ons, de Getrouwe,
en Hij ging Zelf vooraan.

Juist voor ambtsdragers is dit een belangrijk thema, omdat de leidinggevenden van een volk altijd vooropgaan in het dienen van God. Hun geloof en leven zijn cruciaal voor de gemeente. Standvastigheid wordt juist van hen gevraagd.
Blijf u standvastig scharen
bij wie Mijn Woord bewaren.

Krijgt deze doorgaande lijn in de Bijbel een extra dimensie na de lange tijd dat de gemeente op zondag in beperkte mate samenkomen kon? Ja, ook in die situatie is het appèl om te volharden aan de orde. Tegelijk zien we verder en kijken we dieper: volharding wijst ons naar de naderende dag van Christus, volharding in het volbrengen van de wil van God die nodig is om de vervulling van Zijn belofte te verkrijgen.

Indeling
Hieronder treft u de regionale indeling en de plaats van samenkomst aan. Op elke bijeenkomst wordt de inleiding verzorgd door een lid van het hoofdbestuur, terwijl de leiding bij een predikant uit de regio berust.

Regio I: Provincies Groningen, Friesland en Drenthe
Inleiding: drs. P.J. Vergunst, Apeldoorn
Plaats: Dorkwerd, verenigingsgebouw, Hoogeweg 2
Datum: dinsdag 7 september

Regio II: Provincie Overijssel (behalve Salland en Twente), Flevopolder
Inleiding: drs. P.J. Vergunst, Apeldoorn
Plaats: Mastenbroek, Hervormde kerk, Kerkwetering 3
Datum: dinsdag 14 september

Regio III: Provincie Gelderland (behalve de Veluwe), Utrecht-Oost
Inleiding: ds. J.C. Schuurman, Putten
Plaats: Veenendaal, De Hoeksteen, Grote Pekken 3
Datum: dinsdag 14 september

Regio IV: Zuid-Holland boven de lijn Bodegraven-Noordwijk, Krimpenerwaard en provincie Utrecht ten westen van de stad Utrecht
Inleiding: dr. R.W. de Koeijer, Waddinxveen
Plaats: Woerden, Maranathakerk, Molenvlietbaan 10
Datum: dinsdag 7 september

Regio V: Stedengebied Rotterdam-Delft-Den Haag en gemeenten ten noorden daarvan onder de lijn Bodegraven-Noordwijk, Westland
Inleiding: ds. J.C. Schuurman, Putten
Plaats: Delft, Marcuskerk, Menno ter Braaklaan 2
Datum: dinsdag 7 september

Regio VI: Alblasserwaard, Vijfherenlanden, eiland IJsselmonde
Inleiding: dr. R.W. de Koeijer, Waddinxveen
Plaats: Hardinxveld-Giessendam, Zalencentrum De Parel, Talmastraat 9
Datum: dinsdag 14 september

Regio VII: Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten, Hoeksche Waard en een deel van Zeeland
Inleiding: prof. dr. W.H.Th. Moehn, Hilversum
Plaats: Nieuwe Tonge, Hervormd Centrum Elim, Zuiddijk 19
Datum: dinsdag 7 september

Regio VIII: Bommelerwaard, de Betuwe en Brabant-Oost
Inleiding: ds. P. Nobel, Garderen
Plaats: Zuilichem, De Poort, Poortwegje 7a
Datum: dinsdag 7 september

Regio IX: Salland en Twente
Inleiding: ds. J.J. ten Brinke, Oud-Beijerland
Plaats: Rijssen, Kerkelijk Centrum Sion, Vermeerstraat 2
Datum: dinsdag 14 september

Regio X: West-Brabant en een deel van Zeeland
Inleiding: prof. dr. W.H.Th. Moehn, Hilversum
Plaats: Goes, De Levensbron, Mansholtlaan 1
Datum: dinsdag 14 september

Regio XI: Provincie Noord-Holland
Inleiding: ds. J.J. ten Brinke, Oud-Beijerland
Plaats: Amstelveen, Pauluskerk, Wolfert van Borsselenweg 116
Datum: dinsdag 7 september

Regio XII: Veluwe, Flevopolder en Noordoostpolder
Inleiding: ds. P. Nobel, Garderen
Plaats: Harderwijk, Bethelkerk, De Wittenhagen 28
Datum: dinsdag 14 september

Citaten
Om onze gedachten te vormen, reiken we u onderstaande citaten aan:

Maar Mijn dienaar Kaleb, omdat in hem een andere geest was en hij erin volhard heeft Mij na te volgen, hem zal Ik brengen in het land waar hij geweest is, en zijn nageslacht zal het in bezit nemen.
Numeri 14:24

En de Heere moge uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus.
2 Thessalonicenzen 3:5

Wanneer ook het vertrouwen van de volharding herleeft in degenen die uit hun val weer opgericht worden, dan brengt dat in hen geen lichtzinnigheid of veronachtzaming van de godzaligheid voort, maar juist een veel grotere zorg om de wegen des Heren met ijver in acht te nemen.
Dordtse Leerregels, hoofdstuk V, artikel 13a

Het voorrecht van de volharding geldt voor de totale familie van God, van de jongste tot de oudste toe, van de zwakste tot de sterkste toe, van de kleine kinderen in de genade tot de oudste pilaren van Gods kerk. Het kleinste geloof zal beslist even onverwoestbaar blijven als het grootste.
J.C. Ryle

De zekere volharding van gelovigen maakt hen niet vrij van de noodzaak om te waken, te bidden en de middelen te gebruiken. Het maakt ook praktische aansporingen niet overbodig. Juist via het gebruik van middelen stelt God gelovigen in staat om door te gaan in het geloof.
J.C. Ryle

Informatie

Datum
di 7 sep. 2021
Datum
di 14 sep. 2021