Legaten

Hoe geef ik een legaat?

Al vele jaren is het werk van de Gereformeerde Bond mede mogelijk, doordat meelevende gemeenteleden in hun testament aan ons denken. Wij hebben dat ook in de toekomst zeker nodig! Daarom willen we op deze plaats ook op die mogelijkheid wijzen. De volgende omschrijving in het testament is dan nodig.

'Ik legateer aan de Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging van de Waarheid in de Protestantse Kerk in Nederland te Utrecht, de som van .... Euro in contanten, vrij van rechten en kosten.'