Links

Protestantse Kerk in Nederland
Bezoekadres;
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht
Postadres;
Postbus 8504
3503 RM Utrecht
Telefoon: 030-8801880
Email: info@protestantsekerk.nl
Website: www.protestantsekerk.nl

Hervormde Predikantsvrouwencontio op Gereformeerde Grondslag
Wij zijn een vereniging van Hervormde predikantsvrouwen binnen de Protestantse Kerk in Nederland. We vinden het zinvol elkaar als vrouwen van predikanten te ontmoeten en te bemoedigen rond de open Bijbel. Bij bijzonderheden leven we met onze leden mee d.m.v. een kaartje, mail of telefoontje.
We houden jaarlijks in november een contiodag. Een spreker werkt een thema uit en daar praten we over door. In de middag zijn er workshops. Er is veel ruimte voor gesprek. We zingen en bidden met elkaar. Tussen de middag is er een lunch.
De contio wordt gehouden in ‘de Aker’ in Putten.
Voor 10 euro per jaar kun je lid worden.
De dagkosten van de contio zijn: voor leden € 22,50 en voor niet-leden € 35,00.
Voorzitter: Linda van den Bosch, Linschoten
Secretariaat: Liesbeth Verhoeven, Krimpen aan den IJssel
Postadres: Noorderstraat 62, 2922 AC Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-701070
E-mail: predikantsvrouwencontio@gmail.com
Website: http://www.predikantsvrouwencontio.nl

Herziene Statenvertaling
Secretariaat: Rozensingel 27, 3931 ZZ Woudenberg
telefoon: 06-51850124
E-mail: info@herzienestatenvertaling.nl 
Website: www.herzienestatenvertaling.nl

Geref. Zendingsbond
Bezoekadres: Faunalaan 249, 3972 PP Driebergen
Postadres: Postbus 28, 3970 AA Driebergen
Telefoon: 0343-512444
E-mail: info@gzb.org
Website: www.gzb.org

IZB, voor Zending in Nederland
Adres: Breestraat 59-61, 3811 BH Amersfoort
Telefoon: 033-4611949
E-mail: secretariaat@izb.nl
Website: www.izb.nl

Bond van Ned. Herv. Mannenverenigingen op G.G.
Adres: Beatrixstraat 20a, 3862 DB Nijkerk
Telefoon: 033-2456699
E-mail: bondsbureau@filternet.nl

Bond van Herv. Vrouwenverenigingen op G.G.
Adres: Beatrixstraat 20a, 3862 DB Nijkerk
Telefoon: 033-2456699
E-mail: bondsbureau@filternet.nl.nl
Website: www.hervormdevrouwenbond.nl

Herv. Geref. Jeugdbond
Adres: Silvosa, Pr. Bernhardlaan 1, 3722 AE Bilthoven
Telefoon: 030-2285402
E-mail: info@hgjb.nl
Website: www.hgjb.nl

Theologische Hogeschool vanwege de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland
Directeur-bestuurder: dr. M.J. Paul
Postbus 80, 6710 BB  Ede
E-mail: mjpaul@che.nl

Hervormd-Gereformeerde Vereniging van en voor mensen met een handicap: "Op weg met de ander"
Adres: Beatrixstraat 20a, 3862 DB Nijkerk
Telefoon: 033-2456620
E-mail: info@opwegmetdeander.nl
Website: www.opwegmetdeander.nl

Bond van Hervormde Zondagscholen op Gereformeerde Grondslag
Adres: Beatrixstraat 20a, 3862 DB Nijkerk
Telefoon: 033-245 66 99
E-mail: bondsbureau@filternet.nl
Website: www.hervormdezondagsscholen.nl

St. Evangelie & Moslims
Telefoon: 033-4659290
Postadres: Postbus 2060, 3800 CB Amersfoort
E-mail: buro@evangelie-moslims.nl
Wesite: www.evangelie-moslims.nl

Stichting Hulp Oost-Europa
Bezoekadres: Veemweg 2, 3771 MT Barneveld
Postadres: Postbus 455, 3770 AL Barneveld
Telefoon: 0342-420554
E-mail: info@hulpoosteuropa.nl
Website: www.hulpoosteuropa.nl

Stichting  Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden

Cursusplaatsen:
Gouda, Harderwijk, Houten, Middelharnis en Rijssen.
Voorzitter:
Dr. M.A. v.d. Berg       Julianastraat 85  2964 BN BN Groot-Ammers    Tel.: 0184-636414;
e-mail: m.a.vd.berg@hetnet.nl
Coördinator:
Ds. J.J. Verhaar          Memlingstraat 37  2923 XS  Krimpen aan den IJssel   Tel.: 0180-513222;
e-mail: verhaarjj@planet.nl

Website: www.cursustvg.nl