Links

 

 

 

 

 

 

Refo500 is een project van de Nederlandse Stichting Refo500, waaraan veel partners uit binnen- en buitenland meedoen. De bedoeling is om tot de 500e geboortedag van de Reformatie in 2017 en ook daarna op allerlei manieren aandacht te geven aan de Reformatie. Daarbij staan de kernwoorden vernieuwing, verandering en relevantie centraal. In Refo500 participeren o.a. protestantse en rooms-katholieke organisaties, universiteiten, musea en commerciële bedrijven. Het project staat ook voor andere partners open. Refo500 is een project dat gedragen en gesteund wordt door partners en sponsoren. Hebt u belangstelling voor een partnership of ideeën voor de verdere uitwerking van Refo500? Neem dan contact op met directeur prof. dr. Herman J. Selderhuis, hjselderhuis@refo500.nl.
Opdrachtgever is Stichting Refo500.
Adres bestuur Stichting Refo500: Prins Bernhardstraat 36
2825 BE Berkenwoude;
Email: info@refo500.nl.
Website: www.refo500.nl

Protestantse Kerk in Nederland
Bezoekadres;
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht
Postadres;
Postbus 8504
3503 RM Utrecht
Telefoon: 030-8801880
Email: info@protestantsekerk.nl
Website: www.protestantsekerk.nl

Herziene Statenvertaling
Secretariaat: Prins Bernhardstraat 36, 2825 BE Berkenwoude
telefoon: 0182-362588
E-mail: info@herzienestatenvertaling.nl 
Website: www.herzienestatenvertaling.nl

Geref. Zendingsbond
Bezoekadres: Faunalaan 249, 3972 PP Driebergen
Postadres: Postbus 28, 3970 AA Driebergen
Telefoon: 0343-512444
E-mail: info@gzb.org
Website: www.gzb.org

IZB, voor Zending in Nederland
Adres: Breestraat 59-61, 3811 BH Amersfoort
Telefoon: 033-4611949
E-mail: secretariaat@izb.nl
Website: www.izb.nl

Bond van Ned. Herv. Mannenverenigingen op G.G.
Adres: Beatrixstraat 20a, 3862 DB Nijkerk
Telefoon: 033-2456699
E-mail: bondsbureau@filternet.nl

Bond van Herv. Vrouwenverenigingen op G.G.
Adres: Beatrixstraat 20a, 3862 DB Nijkerk
Telefoon: 033-2456699
E-mail: bondsbureau@filternet.nl.nl
Website: www.hervormdevrouwenbond.nl

Herv. Geref. Jeugdbond
Adres: Silvosa, Pr. Bernhardlaan 1, 3722 AE Bilthoven
Telefoon: 030-2285402
E-mail: info@hgjb.nl
Website: www.hgjb.nl

Theologische Hogeschool vanwege de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland
Directeur-bestuurder: dr. M.J. Paul
Postbus 80, 6710 BB  Ede
E-mail: mjpaul@che.nl

Hervormd-Gereformeerde Vereniging van en voor mensen met een handicap: "Op weg met de ander"
Adres: Beatrixstraat 20a, 3862 DB Nijkerk
Telefoon: 033-2456620
E-mail: info@opwegmetdeander.nl
Website: www.opwegmetdeander.nl

Bond van Hervormde Zondagscholen op Gereformeerde Grondslag
Adres: Beatrixstraat 20a, 3862 DB Nijkerk
Telefoon: 033-245 66 99
E-mail: bondsbureau@filternet.nl
Website: www.hervormdezondagsscholen.nl

St. Evangelie & Moslims
Telefoon: 033-4659290
Postadres: Postbus 2060, 3800 CB Amersfoort
E-mail: buro@evangelie-moslims.nl
Wesite: www.evangelie-moslims.nl

Stichting Hulp Oost-Europa
Bezoekadres: Wattstraat 2, 3771 AG Barneveld
Postadres: Postbus 455, 3770 AL Barneveld
E-mail: info@hulpoosteuropa.nl
Website: www.hulpoosteuropa.nl

Stichting  Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden

Cursusplaatsen:
Gouda, Harderwijk, Houten, Middelharnis en Rijssen.
Voorzitter:
Dr. M.A. v.d. Berg       Julianalaan 17  2712 CB Zoetermeer    Tel.: 079-3163712;
e-mail: m.a.vd.berg@hetnet.nl
Coördinator:
Ds. J. Veldhuijzen       Aaltsengoed 52  3882 KH Putten   Tel.: 0341-351459;
e-mail: jveldhuijzen@solcon.nl

Website: www.cursustvg.nl