Waar bent u naar op zoek?

Dr. te velde gaat in Theologia Reformata’ in op de hermeneutiek

01-06-2018

Jaargang 61 nummer 2 | In het juninummer van Theologia Reformata, het wetenschappelijke theologische tijdschrift van de Gereformeerde Bond, gaat redactielid dr. R.T. te Velde in op de hermeneutiek.

De Kamper theoloog schrijft in de rubriek ‘Reflexen’ dat alles op een bepaalde manier hermeneutiek is, want in alle vragen van geloof en theologie komt óók de vraag naar ons toe: Hoe weet ik dit? Hoe sta ik hier zelf in? Wat dit praktisch betekent werkt dr. Te Velde uit in enkele voorbeelden, zoals de band met Israël, ons koloniale verleden, de vrouw in het ambt en het gendervraagstuk.

Prof. dr. G.C. den Hertog begint zijn bijdrage ‘Ethiek als verbeelding van het goede leven’ met: ‘Wie vandaag inspiratie wil opdoen op het terrein van de christelijke ethiek, zal vermoedelijk vooral naar de Engelstalige wereld kijken. Daar gebeuren al enkele decennialang belangrijke en boeiende dingen en valt in ethisch opzicht veel te ‘halen’.’ Den Hertog gaat diep in op The Ethics of Everyday Life van Michael Banner en stelt onder andere vast dat ‘de recht-op-een-kind-met-mijn-dna-mentaliteit wordt door hem heilzaam weersproken vanuit het hart van het christelijk belijden en de manier waarop de doop plaatsvindt’. Niet alleen wie de vraag wat leven is op een technologische manier benadert, krijgt hier stof tot nadenken, ook en niet minder wie van de doop een gezellig familiefeest maakt, waarin we ‘het leven vieren’.
In ‘Gebed en aanvechting. Ervaring van de Reformatie voor een seculiere tijd’ zoekt dr. P. Veerman welke handvatten de gebedservaring uit de Reformatie geeft om ook vandaag te volharden in de gebeden. Een van zijn conclusies luidt: ‘Luther, Calvijn en de schrijvers van de Heidelbergse Catechismus wijzen op de noodzaak van het hartelijk bidden, omdat zij weten dat het hart van gelovigen spoedig bij God vandaan wordt getrokken.’
Dr. P. de Vries onderzocht Alvin Plantinga’s schriftvisie en wijze van omgang met de Schrift. Het is een interessant artikel, omdat Plan­tinga kritisch ingaat op het bezwaar dat de historisch-kri­ti­sche bijbel­wetenschap maakt, namelijk dat het onmogelijk zou zijn om vast te houden aan de Bijbel als de stem van God.
Het focus-artikel is van de hand van prof. dr. J. Hoek. Hij gaat in zijn uitgebreide bespreking van Pieter L. Rouwendals Predestination and Preaching in Genevan Theology from Calvin to Pictet in op de vraag of er continuïteit of discontinuïteit is tussen de visies van Calvijn en zijn opvolgers. Mede gezien de herdenkingen van de synode van Dordrecht in dit en volgend jaar, is dit een actuele vraag.

Voor abonnementen, proefnummers en losse nummers (€ 12,50) is het adres: bureau Gereformeerde Bond, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn, tel. 055-5766660; email: info@gereformeerdebond.nl.