Waar bent u naar op zoek?

Inhoud

Theologia Reformata biedt lezingen over glorie van God

Over de glorie van God, die geopenbaard is, maar tegelijk ook iets van verhulde glorie blijft houden, gaan drie artikelen in het s...
02-09-2021

Theologia Reformata onderzoekt bidden in het pastoraat

Jaargang 64 nummer 1 | Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau bidt drie kwart van de niet-kerkgangers in ons land nooit.
01-03-2021

Theologia Reformata brengt themanummer over ‘wonderen’

Jaargang 63 nummer 4 | Als het gaat om Gods bijzondere ingrijpen in de wereld, zijn wij in deze coronatijden eerder geneigd te den...
01-12-2020

Theologia Reformata vraagt aandacht voor rentmeesterschap

Jaargang 63 nummer 3 | De wereldtemperatuur loopt op, duurzaamheid is hot en de debatten over stikstof en PFAS zijn verhit. Gerefo...
01-09-2020

Theologia Reformata komt met themanummer over ‘hermeneutiek’

Jaargang 63 nummer 2 | ‘Theologen hebben een probleem met de Bijbel, dat is wel helder.’ Een uitspraak van de oudtestamenticus...
01-06-2020

Theologia Reformata denkt na over gods voorkeur voor het geringe

Jaargang 63 nummer 1 | God heeft een uitgesproken voorkeur voor het geringe en onaanzienlijke.Over deze ‘adunamofilia’ van God...
01-03-2020

Theologia Reformata brengt themanummer over huwelijk en seksualiteit uit

Jaargang 62 nummer 4 | Het laatste nummer uit 2019 van Theologia Reformata, het wetenschappelijke theologische tijdschrift van de...
01-12-2019

Septembernummer van Theologia Reformata gaat in op de wedergeboorte

Jaargang 62 nummer 3 | Als God in het gebeuren van de wedergeboorte onze vrije wil ‘overrulet’, zou je dat dan niet als een da...
01-09-2019

Theologia Reformata vraagt aandacht voor bewogenheid van god

Jaargang 62 nummer 2 | Er is veel te doen rond de klimaatverandering. In de soms hoogoplopende discussies doen ook theologen hun z...
01-06-2019

Theologia Reformata begint jaargang 2019 met artikel over vergeving

Jaargang 62 nummer 1 | Het eerste nummer van de jaargang 2019 van Theologia Reformata begint met een artikel over vergeving.
01-03-2019
1 2 3 4