Waar bent u naar op zoek?

Theologia Reformata komt met themanummer over ‘heil’

23-08-2023

Jaargang 66 | nummer 3 Is er een belangrijker thema dan ‘heil’? De eeuwen door hebben wereldwijd mensen heil gevonden in het Evangelie van Jezus Christus. Maar, wat verstaan we daar precies onder?

En wat betekent de verkondiging van heil voor een 21e-eeuws mens in een westerse cultuur, binnen en buiten de kerk? Het septembernummer van Theologia Reformata, het wetenschappelijke tijdschrift van de Gereformeerde Bond, gaat in op deze vragen en start bij het onderzoek van Sake Stoppels als scheidend lector van de Christelijk Hogeschool Ede.

We lijken een verschuiving te zien van wat Christus voor ons heeft gedaan naar wat Hij ons heeft voorgedaan. Verzoening met het accent op voldoening zagen we bijvoorbeeld maar weinig terug in de interviews. Heeft dat mogelijk te maken met een verschuiving van een schuldcultuur naar een schaamtecultuur?  En als dat zo is, moeten we dan ook intensiever gaan zoeken naar minder klassieke aanvliegroutes om het Evangelie te communiceren? Zou missionaire communicatie van het Evangelie in onze post-christelijke samenleving misschien vragen om meer aandacht voor de kwalen van onze tijd? Om er een paar te noemen: schaamte, (on)vrijheid, machteloosheid, existentiële angsten, prestatiedruk, eenzaamheid en polarisatie.

Het thema wordt uitgewerkt in een drietal ‘gesprekken’. Het eerste dubbelartikel gaat over schuld en schaamte, en het gesprek wordt gevoerd door dr. M. Klinker-de Klerck en dr. W. Dekker. Het tweede dubbelartikel gaat over de vraag waar het heil van God een mens raakt. Prof. M.J. Kater en dr. C.M.A. van Ekris voeren over deze vraag het gesprek met de Amerikaanse dichter Christian Wiman. In de derde ronde gaat dr. R.T. de Velde het gesprek aan met predikanten die werkzaam zijn op pioniersplekken over de vraag naar de eeuwigheidsdimensie van het heil in missionaire communicatie.

Het nummer sluit af met de bekende rubrieken, Focus en Reflexen (van dr. W.H.Th. Moehn). Het Focusartikel, geschreven door ondergetekende, is gewijd aan het Verzameld werk van ds. G. Boer.

Voor abonnementen, proefnummers en losse nummers (€ 14,50) is het adres: bureau Gereformeerde Bond, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn, tel. 055-5766660; email: info@gereformeerdebond.nl.