Tegenmachten

Dr. C.M.A. van Ekris
03-06-2021

Priesters m/v

De tijd die voor onderzoek beschikbaar is, moet verdeeld worden over de grote projecten, waaraan gedurende een aantal jaren gewerk...
Dr. W.H.Th. Moehn
29-04-2021

Is de leer van reformatorische christenen ouderwets?

“Als gereformeerde theologen moeten we niet gefixeerd zijn op het verleden. Gereformeerd zijn houdt in dat nieuwe inzichten alti...
Dr. C.M.A. van Ekris
22-03-2021

Laatste nieuws

DS. J.A.W. Verhoven over “Hoop en heiliging”

Ds. Verhoeven is sinds 1 januari 2021 voorzitter van de Gereformeerde Bond. Hij schreef...
29-04-2021