Waar bent u naar op zoek?

Ecclesiologie en belijdende teksten

De onderzoeksagenda van het Centrum is er in eerste instantie op gericht vanuit het perspectief van de gereformeerde theologiebeoefening bij te dragen aan de grote thema’s die vandaag de dag aan de orde zijn en om onze doordenking en bezinning vragen. Het derde cluster van vragen dat zich aandient heeft betrekking op de vraagstukken die betrekking hebben op het kerk-zijn aan het begin van het derde millennium. Te denken valt hier aan de discussies over het ambt en de vragen die er leven rondom het sacrament van de doop. Een tweetal aio’s, te weten Wouter Kroese en Sam Zwemer, zijn verbonden aan het project The Dynamics of the Liturgy. Hun onderzoek is toegespitst op de klassieke formulieren voor doop en avondmaal. Inmiddels is een artikel gepubliceerd over de uitleg van de bede ‘Leid ons niet in verzoeking’ in preken over de Heidelbergse Catechismus. Onderzoek naar de uitleg van de Zondag over de Kerk loopt nog. Tijdens de ontmoetingen van de themagroep is er altijd ruimte om eigen teksten ter bespreking aan te bieden.

Belangstellenden zijn van harte welkom!