Waar bent u naar op zoek?

Theologia Reformata zoomt in op verzoening door voldoening

Jaargang 66 nummer 2 | Volgens velen wijkt Hugo de Groot als arminiaan af van de gereformeerde leer over de voldoening van Christu...
07-06-2023

Theologia Reformata gaat in op ‘bijbelmoeheid’ bij jongeren

Jaargang 66 nummer 1 | Hebben uw leerlingen, catechisanten, clubjongeren of eigen kinderen ook last van ‘bijbelmoeheid’?
02-03-2023

Redactie

Administratie

Open library

De artikelen in Theologia Reformata zijn twee jaar na verschijnen te raadplegen in de digitale omgeving van de University of Groningen Press. Hierin worden ook oudere jaargangen geheel of gedeeltelijk opgenomen: https://ugp.rug.nl/TR