Waar bent u naar op zoek?

Theologia Reformata biedt lezingen over glorie van God

Jaargang 64 nummer 3 | Over de glorie van God, die geopenbaard is, maar tegelijk ook iets van verhulde glorie blijft houden, gaan ...
02-09-2021

Theologia Reformata onderzoekt bidden in het pastoraat

Jaargang 64 nummer 1 | Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau bidt drie kwart van de niet-kerkgangers in ons land nooit.
01-03-2021

Redactie

Administratie

Open library

De artikelen in Theologia Reformata zijn twee jaar na verschijnen te raadplegen in de digitale omgeving van de University of Groningen Press. Hierin worden ook oudere jaargangen geheel of gedeeltelijk opgenomen: https://ugp.rug.nl/TR