Waar bent u naar op zoek?

Over TR

Tijdschrift uitgegeven door de Gereformeerde Bond

Theologia Reformata is een theologisch tijdschrift voor gereformeerde theologie. Het verschijnt ieder kwartaal en biedt drie of vier grotere wetenschappelijke artikelen, een meditatie, de reflexen met aandacht voor actuele zaken in kerk en theologie, een focusartikel dat gewijd is aan een belangrijke publicatie, boekbesprekingen en boekaankondigingen.

De redactie wordt gevormd door theologen uit de kring van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk (prof.dr. H. van den Belt, prof.dr. G. van den Brink, dr. R.P. de Graaf, dr. A.J. Kunz, prof.dr. W.H.Th. Moehn en dr. T.T.J. Pleizier), uit de Christelijke Gereformeerde Kerken (prof.dr. M.J. Kater en prof.dr. H.G.L. Peels), uit de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (dr. R.T. te Velde), uit de Hersteld Hervormde Kerk (prof.dr. W. van Vlastuin).

Theologia Reformata richt zich op kerk en geloof in de actuele cultuur.

Theologia Reformata is een zogeheten “blind peer reviewed” tijdschrift. Dat houdt in dat ter publicatie toegezonden bijdragen anoniem op hun geschiktheid beoordeeld worden door twee leden van de redactie of van de Advisory Board. Gelieve bij inzending van een artikel ter publicatie één versie mee te sturen met auteursgegevens, en één versie waaruit juist niet afgeleid kan worden wie de auteur is (denk ook aan eventuele verwijzingen naar eigen werk in voetnoten). Deze tweede versie wordt dan doorgestuurd naar de beoordelaars, wier vakgebied doorgaans samenvalt met of minstens verwant is aan dat van de thematiek van het artikel. De redactie streeft er naar op redelijke termijn uitsluitsel te kunnen geven aan de inzenders, maar in veel gevallen dienen ter vergadering knopen te worden doorgehakt. De redactie vergadert doorgaans in april, september en december. Artikelen ter publicatie (max. 7000 woorden) zijn te allen tijde hartelijk welkom bij de redactiesecretaris, dr. R.P. de Graaf (rdgraaf@che.nl).

Articles in Theologia Reformata are accompanied by abstracts in English. Each article contains information on author affiliations and addresses