Waar bent u naar op zoek?

blog

Ja zeggen tegen Hem is nee zeggen tegen jezelf, is jezelf verloochenen

Een kruisweg

Kerkelijke gemeente Jongeren en geloofsopvoeding
Ds. C.H. Hogendoorn
21-03-2023

Vragen die knagen

Je doet belijdenis van het geloof. Wat een mooie markering van Zijn zegen in je leven! Toch kan je soms zomaar een ontregelende ge...
Kerkelijke gemeente
Ds. A.J. Mouw
21-03-2023

Blikvanger van Gods liefde (brief GB over huwelijk)

In de Protestantse Kerk in Nederland, en overigens ook in andere kerkverbanden, wordt de laatste jaren veel gesproken over relatie...
Ethische thema’s
Ds. J.A.W. Verhoeven
07-03-2023
blog

Altijd zijn er armen

Armoede staat hoger op de agenda en er is een toenemend besef van het gegeven dat het in ons land een probleem is. Dat leert het g...
Diaconaat
P.J. Vergunst
14-03-2023

Snel en veel denken

Wanneer is God begonnen? Hoe weet ik of God echt bestaat? Jullie zeggen dat geloof draait om een bekeerd hart, maar geloof zit toc...
Jongeren en geloofsopvoeding Kerkelijke gemeente
Mariska Buitink-Visser MA
16-03-2023
column

Preekrobot

Hij was er ineens, alweer een aantal weken geleden: een website die automatisch teksten schrijft. Nou ja, automatisch? Je moet ope...
Actualiteit
Dr. T.T.J. Pleizier
16-03-2023

…om te oordelen

Als kind hoorde ik predikanten wel eens van de preekstoel zeggen dat we niet te veel aan het aardse leven moesten vastzitten. We z...
Geloofsleer
Dr. J. van Eck
14-03-2023

Laatste nieuws

Nood in de pastorie..?

In geval van nijpende financiële situaties bieden wij financiële hulp en/of advies aan predikantsgezinnen en aan weduwen en ex-partners van predikan...
27-02-2023

Belastingaangifte

02-03-2022

Behoefte aan toerusting en bezinning?

Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis.