Waar bent u naar op zoek?

blog

Jezus antwoordde Pilatus: ‘Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld’

Godsdienstoorlogen

Actualiteit
P.J. Vergunst
16-04-2024

Die eerste blik

Het gebeurde op een zomerse dag toen ik nog maar net bij het Leger des Heils in Maastricht werkte. Ik ben op onze nieuwe ontmoetin...
Column
Ds. Ron van der Spoel
16-04-2024

Triades van gemeenteleden

Als gelovigen hebben we elkaar nodig. Solo-discipelschap bestaat niet. Daarom vormen wij in onze gemeente in Praag kleine groepjes...
Jaarthema 2024: Hoor, Hij spreekt
Leendert Wolters
16-04-2024

Wapen tegen rooms verwijt

Guido de Brès voorzag in 1555 zijn gemeenteleden van een ‘wapen’, het boek 'Le Baston de la Foy chrestienne'. Het protestants...
Boekbespreking
Redactie
16-04-2024

Duidelijke regels

Op 7 januari 1816 wordt via koninklijk besluit het ‘Algemeen Reglement voor het bestuur der Hervormde Kerk in het Koningrijk der...
Kerkgeschiedenis
Ds. J. Admiraal
16-04-2024

Gods trouw als basis

‘Wat de christelijke gemeente voor jou kan betekenen en andersom’ is de ondertitel van het boekje van ds. S.J. Verheij dat ver...
Maarten van Werkhoven
16-04-2024
blog

Roepingenzondag

Over tien dagen is het de ‘zondag van de goede Herder’. In navolging van de Rooms-Katholieke Kerk spreekt de Protestantse Kerk...
Ambt Kerk
P.J. Vergunst
08-04-2024

Agenda

26nov
Predikantenberaad in Sebaldeburen
26 november 2024
10:00 uur

Laatste nieuws

Nieuw: U bent de God Die roept

Om als passend geschenk (door de kerkenraad of familie en vrienden) aan de nieuwe belijdende leden te geven, verscheen in een f...
14-02-2024

Behoefte aan toerusting en bezinning?

Neem een jaarabonnement (€ 53,-). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis.