Waar bent u naar op zoek?

De Waarheidsvriend

Wie zijn wij

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. Ongeveer 10.000 abonnees vinden het wekelijks op de mat. Het blad stelt kerkelijke en maatschappelijke onderwerpen aan de orde en gaat in op geestelijke en pastorale vraagstukken.

De Waarheidsvriend is 109 jaar oud. De naam doet vandaag misschien pretentieus aan, alsof het blad de waarheid in pacht denkt te hebben. Feit is dat het wil wijzen op Hem, die de Weg, de Waarheid en het Leven is: Jezus Christus. Hij zegt: ‘U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied.’ (Joh.15:14)

Elke week

Hoofdredacteur drs. P.J. Vergunst, tegelijk algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, presenteert nagenoeg wekelijks een opiniërend artikel. Naast een aantal vaste rubrieken vallen artikelen over diverse relevante onderwerpen, een meditatie, interviews, columns en kerkelijke nieuwsberichten te verwachten. Dat alles in 24 full colour pagina’s.

Van tijd tot tijd komt een special uit: behalve aan belijdenis doen of Kerst kan deze gewijd zijn aan Calvijn, Herziene Statenvertaling, huisbezoek, singles of kerk op het dorp, kerk in Rotterdam en rust en balans. Het meest recente themanummer ging in op de Tweede Kamerverkiezingen.

Redactie maakt filmpje over De Waarheidsvriend

Hoofdredacteur drs. P.J. Vergunst

Themabrochures

Abonnees ontvangen drie keer per jaar een themabrochure over onderwerpen die christenen vandaag bezighouden. Inmiddels verschenen ‘Christen in crisistijd’, ‘De vreemdeling in ons midden’, ‘Zingen in de eredienst’, ‘Nederlanders en de kerk’, ‘Eindtijdsignalen’, ‘Trouwen, of samenwonen?’, ‘Begraven en cremeren’, ‘De gemeente en ik’, ‘De Bijbel en ik’, ‘Wat de Heilige Geest doet’, ‘Ontspannen als levenshouding’,’Christelijk onderwijs’, ‘Samen bidden’, ‘Kerk en leiderschap’, ‘Huisbezoek’, ‘Israël, 70 jaar een staat’, ‘Jongeren onder druk’, ‘Mijn kind, een prinses’, ‘Feestvieren met Israël’, ‘Zekerheid van het geloof’, ‘Robotisering’, ‘Doop en geloof’, ‘Ademruimte voor Gods recht’, ‘De coronacrisis, een duiding’, ‘Onze kwetsbaarheid’ en ‘Vrouw en ambt’. Hier zijn de pdf’s van de brochures te downloaden.

Abonnees

Lezers van De Waarheidsvriend bevinden zich vooral in orthodoxe gemeenten binnen de Protestantse Kerk; ze herkennen zich in het gereformeerde verstaan van de Bijbel en de belijdenissen van de kerk van alle tijden. Intussen telt De Waarheidsvriend ook veel niet-hervormde abonnees. Deze worden aangetrokken door het brede spectrum van thema’s, die een bijbelse en tegelijk actuele invulling krijgen. Het lezerspubliek is trouw; velen worden rond hun 25 e à 30e jaar abonnee en blijven dat tot op hoge leeftijd – net zoals ze levenslang betrokken blijven bij christelijke gemeente en de zondagse erediensten. De Waarheidsvriend heeft een boodschap voor elke geïnteresseerde lezer, ongeacht zijn of haar opleidingsniveau.

Dit wilt u ook? Meld u dan als (proef)abonnee.