Waar bent u naar op zoek?

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te geven over de Gereformeerde Bond, De Waarheidsvriend, Theologia Reformata en het Cornelis Graafland Centrum en de georganiseerde activiteiten.

De Gereformeerde Bond verstrekt alle informatie naar beste weten, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de volledigheid en juistheid van die informatie (die zonder vooraankondiging en op ieder moment kan worden gewijzigd en/of ingetrokken). De informatie wordt dus aangeboden zonder enige (impliciete) garantie over juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer G. Renden van de Gereformeerde Bond, 055-5766660 of finan@gereformeerdebond.nl.