Waar bent u naar op zoek?

Legaten

Het werk van de Gereformeerde Bond is – naast lidmaatschappen en collecten – mede mogelijk doordat gemeenteleden de Gereformeerde Bond in hun testament opnemen. Hieronder vindt u een voorbeeld van een omschrijving in het testament.

‘Ik legateer aan de Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging van de Waarheid in de Protestantse Kerk in Nederland te Utrecht, de som van …. Euro in contanten, vrij van rechten en kosten.’