Boeken & Publicaties

Genderdysforie

Gereformeerde Bond
Hoe geef je pastorale zorg aan gemeenteleden die lijden aan genderdysforie, een voortdurende onvrede met het bij de geboorte vastg...

Hoop en heiliging. Leven met Christus in de tussentijd

Ds. J.A.W. Verhoeven
Mooi valt het samen: het begonnen voorzitterschap van ds. J.A.W. Verhoeven uit Krimpen aan den IJs...

God gebruikt geweld. Uitleg bij donkere bijbelteksten

Ds. M.P.D. Barth
In de Bijbel komen we regelmatig gedeelten tegen die ons in verlegenheid brengen. Met name die passages waarin God geweld gebru...

Een nieuwe geboorte. Actuele bezinning op de wedergeboorte

Dr. A. Goedvree
‘U moet opnieuw geboren worden’. Deze woorden sprak Jezus Christus tot Nicodemus.

Themabrochure over onze kwetsbaarheid

We willen graag positief en sterk overkomen. Daarom zijn we d...

Op zoek naar vreugde in het ambt

P.J. Vergunst
Het ambt van predikant, ouderling, diaken is een gave van God aan Zijn kerk.

Dr. Prosman duidt de coronacrisis in een themabrochure

De coronaepidemie houdt de hele wereld in zijn greep. We blijken kwetsbaar te zijn. Dat is een nie...

De Heer is mijn Herder, maar hoe leidt Hij mij?

Dr. Kees van der Knijff
Wat is Gods wil met mijn leven? Hoe leer ik de stem van God v...

Themabrochure ‘Ademruimte voor Gods recht’

Het bijbels perspectief op gerechtigheid kan zomaar schuren met de waarden die in onze samenleving...

Een gevoelige snaar. Een bijbelse visie op muziek

Ds. C.J. Droger
Overal om ons heen klinkt muziek. We kunnen die zelf aanzetten of ze komt op ons af. Hoe gaan we als christenen met muziek om? ...
1 2 3 12