Boeken & Publicaties

Vrije Friezen. Momenten uit de Friese kerkgeschiedenis

Ds. L.H. Oosten
Vrije Friezen. Momenten uit de Friese kerkgeschiedenis, zo luidt de titel van deeltje in ...

Themabrochure Jongeren onder druk

Hoe gaat het met de jongeren in Nederland? Uit een recente st...

Conflicten binnen de gemeente. En de weg van het Evangelie

Dr. W. van 't Spijker
Wie een klein stukje van de kerkgeschiedenis kent, weet dat zij voor een groot deel bestaat uit ee...

Israël, 70 jaar een staat

Op 14 mei is het zeventig jaar geleden dat David Ben Goerion de onafhankelijkheid van de staat Isr...

Reizen met Augustinus. De belijdenissen als gids voor de pelgrims

Dr. J.A. van den Berg
Van de hand van ds. J.A. van den Berg verscheen het vierde en laatste boekje uit 2012 in de Artios...

Themabrochure 23 Huisbezoek

Zonder een specifieke aanleiding een bezoek krijgen van een ambtsdrager van je kerkelijke gemeente...

Technologie, overal om ons heen

Dr. Marc de Vries
Hoe maak je als christen op een goede manier gebruik van internet en sociale media? Wat is een ve...

Themabrochure Kerk en leiderschap

Hoe hoort leiderschap er binnen de kerk uit te zien? In de br...

Bevrijd geloven. De catechismus als pastorale gids

Ds. C. Bos
Ds. C. Bos uit Benschop is een blij mens. Zijn uitgave is deel 25 in de Artiosreeks van de Gerefor...

Geref. Bond geeft brochure over ‘schepping & evolutie’ uit

(Aanstaande) studenten van universiteiten en hogescholen komen in aanraking met opvattingen of the...
1 2 3 4 5 12