Waar bent u naar op zoek?

Anbi

De Gereformeerde Bond is een zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een belangrijke voorwaarde is dat wij de volgende gegevens via de internetsite openbaar maken.

1. Officiële naam van de instelling

De officiële naam luidt: Ver. Geref. Bond tot verbreiding en verdediging van de Waarheid in de Protestantse Kerk in Nederland.

2. RISN of fiscaalnummer

Het nummer luidt 2634296 en is met name van belang in verband met de fiscale behandeling van uw gift of schenking, legaat en nalatenschap.
Een gift aan onze vereniging is voor u als gever aftrekbaar, rekening houdend met de fiscale regelgeving; wij mogen uw gift als ANBI onbelast ontvangen.
In geval van een schenking, legaat of nalatenschap betalen wij als ANBI geen schenk- of erfbelasting.

3. Contactgegevens

De contactgegevens vindt u onder Contact.

4. Bestuurssamenstelling en bestuursleden

De bestuurssamenstelling vindt u onder Bestuur & Organisatie.

5. Beleidsplan

Het beleidsplan vindt u onder Visie, Missie & Doel.

6. Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen naast de door hun gemaakte reiskosten geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden die zij voor de vereniging verrichten.
De werknemers in loondienst van onze vereniging ontvangen, afhankelijk van hun functie, een salaris conform de ARBEIDSVOORWAARDEN-REGELING voor kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland dan wel conform de CAO Nederlandse Universiteiten.

7. Doelstelling

De doelstelling van onze vereniging vindt u onder het kopje Visie, Missie & Doel.

8. Verslag van activiteiten

U vindt hieronder het jaarverslag 2022.

9. Financiële verantwoording

Op 11 mei 2023 werd de Jaarrekening 2022 in De Waarheidsvriend gepubliceerd. U vindt deze jaarrekening hieronder.