Waar bent u naar op zoek?

Boeken & Publicaties

Overtuigd gereformeerd

Dr. F.G. Immink
Prof. F.G. Immink, oud-rector van de Protestantse Theologische Universiteit, is ervan overtuigd dat de gereformeerde geloofstradit...

P.J. Vergunst over de serie Artios

Inmiddels is de serie Artios niet meer weg te denken bij de Gereformeerde Bond. Er zijn al diverse bijbelstudieboekjes verschenen ...

Hoop en heiliging. Leven met Christus in de tussentijd

Ds. J.A.W. Verhoeven
Mooi valt het samen: het begonnen voorzitterschap van ds. J.A.W. Verhoeven uit Krimpen aan den IJs...

God gebruikt geweld. Uitleg bij donkere bijbelteksten

Ds. M.P.D. Barth
In de Bijbel komen we regelmatig gedeelten tegen die ons in verlegenheid brengen. Met name die passages waarin God geweld gebru...

Een nieuwe geboorte. Actuele bezinning op de wedergeboorte

Dr. A. Goedvree
‘U moet opnieuw geboren worden’. Deze woorden sprak Jezus Christus tot Nicodemus.

Op zoek naar vreugde in het ambt

P.J. Vergunst
Het ambt van predikant, ouderling, diaken is een gave van God aan Zijn kerk.

De Heer is mijn Herder, maar hoe leidt Hij mij?

Dr. Kees van der Knijff
Wat is Gods wil met mijn leven? Hoe leer ik de stem van God v...

Een gevoelige snaar. Een bijbelse visie op muziek

Ds. C.J. Droger
Overal om ons heen klinkt muziek. We kunnen die zelf aanzetten of ze komt op ons af. Hoe gaan we als christenen met muziek om? ...

Het Grote Huis achter de dijk. De plaats van de christelijke geloofstraditie in de geschiedenis van Nederland

Dr. Ewald Mackay
In Het Grote Huis achter de dijk beschrijft dr. Ewald Mackay de plaats van de christelijke geloofstraditie in de geschiedenis van ...

Mijn beeld van God. Een bijbelse verkenning

Ds. A. van Zetten
Welk beeld van God hebben wij? Van God werden en worden veel ...
1 2 3 6