Boeken & Publicaties

Vonk of vuur. Als je verliefd bent…

drs. Alie Hoek-van Kooten
Iedereen krijgt vroeg of laat met verliefdheid te maken. Maar wat is verliefdheid? Wat is het vers...

Genade als erfgoed. Het bijbelse recht van de kinderdoop.

Ds. A.J. Mensink
Steeds vaker zijn kinderdoop en volwassendoop de inzet van hevige, emotionele discussies binnen ge...

Hulde aan de Heidelberger. Over de waarde van leerdienst en catechismuspreek

Prof. dr. W. Verboom
Zijn de vragen van de Heidelbergse Catechismus wel de vragen waar christenen in deze tijd tegen aa...
1 4 5 6