Waar bent u naar op zoek?

Auteur: Drs. J. Westland

Een hand boven je hoofd. Over zegenen in leer en leven

‘Twee processen zullen de hervormd-gereformeerden de komende tijd intensiever dan ooit bezighouden’, zei dr. G. van den Brink in april jl., tijdens de herdenking van het honderdjarig bestaan van de Gereformeerde Bond, namelijk de secularisering en de evangelicalisering. Vanwege dit laatste, de evangelicalisering, zijn we dankbaar met het zesde deel in de Artios-reeks, Een hand boven je hoofd. Over zegenen in leer en leven.

Het boek is geschreven door drs. J. Westland, hervormd predikant te Houten. Het thema is volop actueel. In verschillende christelijke kringen wordt nagedacht hoe de zegen inhoud kan krijgen: in rooms-katholieke parochies speelt de vraag hoe oude wijdingsrituelen in het moderne leven een plaats kunnen krijgen, in evangelische kring wordt het onderling zegenen van gelovigen gestimuleerd en breed gepraktiseerd en ook in het Dienstboek van de Protestantse Kerk wordt ruim aandacht besteed aan zegenen. Ds. Westland volgt in zijn boekje wat het Oude en Nieuwe Testament over zegenen schrijven, hoe er in de gereformeerde traditie en in evangelische kring over gedacht is én belicht hoe gelovigen en ambtsdragers er in een praktijk mee kunnen omgaan. Hoe voelt het, als je op je trouwdag neergeknield zit op het trouwbankje en de hand van de dominee op je hoofd rust? Wat ervaar je aan het eind van de kerkdienst, als je met gesloten ogen de zegen van de HEERE over je hoort uitspreken? Maar ervaring en gevoel zijn wel behoorlijk subjectief. Wat wil zo’n zegen werkelijk zijn? Wat wil hij zeggen? Daarbij kun je je afvragen of zegenen wel aan ambtsdragers is voorbehouden. Dit boekje wil bijdragen aan een bewuster en geloviger omgaan met de zegen van de HEERE.

Prijs: €13.95 uitsluitend te bestellen via het kantoor van de Gereformeerde Bond

Aantal bladzijden:
120 bladzijden

ISBN:
9 789 058 296 180