Waar bent u naar op zoek?

Auteur: Ds. H. Veldhuizen

Christenen ontmoeten moslims

Er zullen weinig mensen zijn die nooit een moslim ontmoetten. Was het wel werkelijk een ontmoeting? Hoe ontmoet je moslims wezenlijk?

Ds. H. Veldhuizen uit Wapenveld gaat hier in het nieuwste deeltje van de Artios-reeks, Christenen ontmoeten moslims, op in. Dit boek wil mensen voor die ontmoeting toerusten. Ds. Veldhuizen bespreekt de geschiedenis en de leer van de islam en doet dat uitdrukkelijk vanuit de belijdenis van de drie-enige God en van Jezus als de Weg, de Waarheid en het Leven. Uitgangspunt daarbij is de Heilige Schrift als het Woord van God. Ook de vrouw in de islam, de jihad en het verschijnsel Jezus-moslims komen aan de orde.

Ds. Veldhuizen schroomt niet om ook kritische vragen aan onszelf te stellen. Hij pleit voor wezenlijke ontmoetingen tussen christenen en moslims, vanuit de bijbelse opdracht om onze (moslim)naaste lief te hebben als onszelf. We brengen deze nieuwe uitgave in de reeks van de Gereformeerde Bond graag onder de aandacht, voor persoonlijk gebruik en voor bespreking op kringen.

Prijs:
€13.95 uitsluitend te bestellen bij het kantoor van de Gereformeerde Bond

Aantal bladzijden:
128 bladzijden

ISBN:
9 789 058 293 640