Waar bent u naar op zoek?

Auteur: Ds. P.J. Teeuw

Omgaan met verschillen in de gemeente

Als deel 7 in de Artios-reeks van de Gereformeerde Bond verscheen Omgaan met verschillen in de gemeente. De auteur is ds. P. J. Teeuw, hervormd predikant te Papendrecht. Vanwege de diversiteit in de gemeenten is het een voor velen herkenbaar onderwerp. Er is veel gemeenschappelijk, maar er zijn vanouds ook verschillen: in prediking, in de inschakeling van gemeenteleden bij al het werk, in de liturgie, in de levensstijl enz.. Het lijkt erop dat die verscheidenheid toeneemt. Voor menige kerkenraad is het een opgave de gemeente ondanks deze verscheidenheid bij elkaar te houden. Hoe ga je bijbels gezien verantwoord met verscheidenheid om? Waar ligt er een grens?

Ds. Teeuw bespreekt het thema op een eerlijke wijze en laat zien dat ook na de voor hervormde gemeenten belangrijke datum van 1 mei 2004 de problematiek actueel is. In dit boek wordt uitvoerig ingegaan op de aard van de verschillen en de oorzaken ervan. Een blik in de kerkgeschiedenis laat zien dat diversiteit in de gemeente van alle tijden is. Er worden lessen getrokken uit de Reformatie, maar ook uit de manier waarop latere theologen ermee omgingen. Ten slotte wordt er geluisterd naar wat de Bijbel hierin zegt. Dit verhelderende boek helpen aan de bezinning op dit actuele onderwerp.

Prijs:
€13.95 niet meer leverbaar

Aantal bladzijden:
148 bladzijden

ISBN:
9 789 058 297 200