Boeken & Publicaties

In de kerk, bij God. Aspecten van de reformatorische eredienst

P.J. Vergunst
De sleutel voor het verstaan van de eredienst ligt In het besef dat de heilige God Zich genadig to...

Tastbaar aanwezig. Schatten uit het avondmaalsformulier

Ds. C.H. Hogendoorn
Het eerste deel in de Artiosserie van de Gereformeerde Bond dat in 2015 verschijnt, is Tastba...

Leren leven in overvloed. Over discipelschap in rijkdom en armoede

Ds. B.J. van der Graaf
De omgang met geld en bezit stelt christenen steeds opnieuw voor grote uitdagingen.

En God schiep. Over dieren en rentmeesterschap

Prof. Johan Graafland
Dierenwelzijn is een thema dat in de media en de politiek veel aandacht krijgt.

De laatste ernst. Over de plaats van hemel en hel in prediking en pastoraat

Ds. J. Belder
Zijn ook christenen meer gericht op de aarde dan op de hemel? Wie gelooft nog in de realiteit van ...

Zien we de dertigers. Samen in de gemeente

Ds. J. van het Goor
Nadat ds. J. van het Goor uit Rijssen met verschillende dertigers sprak, schreef hij het boekje 

Nieuwe moed. Leven met de kerk in Oost-Europa

J. Braaksma en P.J. Vergunst
Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de stichting Hulp Oost-Europa (HOE) verscheen het...

Geestelijke strijd in de kracht van Jezus

Dr. G.C. Vreugdenhil
‘Welkom in de strijd!’ Dat wordt tegen mensen gezegd die hun geloof in de Heere Jezus belijden...

Gedoopt in de Naam

Ds. J.J. Verhaar
De heilige doop kent net als een geslepen diamant vele facetten die alle met elkaar te maken hebbe...

Mijn leven voltooid?

Ds. J. Belder en dr. A.A. Teeuw
In korte tijd zijn de woorden ‘voltooid leven’ in Nederland ingeburgerd.
1 2 3 4 5 6