Waar bent u naar op zoek?

Auteur: Dr. A.A.A. Prosman

Homoseksualiteit tussen Bijbel en actualiteit

Valt er over een bijbelse visie op homoseksualiteit nog iets nieuws te melden? Zijn de argumenten zo langzamerhand niet gewisseld?

Nee, de actualiteit laat zien dat homoseksualiteit nog steeds zeer omstreden is, ook in kerkelijke kring. Er komt meer openheid om dit onderwerp te bespreken. Tegelijkertijd lijkt er meer mist te ontstaan over de bijbelse argumentatie. Om die reden verscheen in de Artiosreeks van de Gereformeerde Bond Homoseksualiteit tussen Bijbel en actualiteit. Een poging tot verheldering. De auteur is dr. Ad Prosman, emeritus predikant te Nijkerk. Het bestuur van de Gereformeerde Bond is ds. Prosman dankbaar dat hij zich grondig in dit thema heeft willen verdiepen. Enkele homoseksuele gemeenteleden hebben het manuscript meegelezen en van hun commentaar voorzien.
In dit boek poogt ds. Prosman een aantal zaken te verhelderen. Hij kiest vooral voor een ruime bespreking van de bijbelse gegevens. Ook komt de rol van de kerk in de loop van de eeuwen aan de orde en geeft hij aandacht aan de kwetsbare positie van homoseksuele christenen in de kerk. Vanwege dat laatste sluit hij af met aandacht te vragen voor pastorale zorg, voor de taak van het ambt.

Homoseksualiteit tussen Bijbel en actualiteit. Een poging tot verheldering verscheen bij uitg. Groen in Heerenveen, telt 283 blz. en kost € 13,95. Verkrijgbaar in de (christelijke) boekhandel.
Uitgave 2e druk