Waar bent u naar op zoek?

Auteur: Ds. C.H. Hogendoorn

Tastbaar aanwezig. Schatten uit het avondmaalsformulier

Het eerste deel in de Artiosserie van de Gereformeerde Bond dat in 2015 verschijnt, is Tastbaar aanwezig. Hiervan verscheen inmiddels de 3e druk.

Schatten uit het avondmaalsformulier, geschreven door ds. C.H. Hogendoorn uit Oud-Beijerland. Het klassieke avondmaalsformulier is een ware goudmijn. Wie de moeite neemt om bepaalde zinsneden zorgvuldig te overwegen, doet verrassende ontdekkingen.
In Tastbaar aanwezig delft ds. Hogendoorn een aantal schatten uit dit formulier op. Overwogen we ooit de grote vrijmoedigheid die spreekt uit de formuliergebeden en zijn we ons bewust van het onlosmakelijk verband tussen avondmaal en ambt? De uitoefening van de tucht komt voor het voetlicht én er wordt ingegaan op de actuele vraag of kinderen aan het avondmaal kunnen deelnemen. Een en ander maakt dit boekje geschikt voor bespreking in kerkenraden (bij voorbeeld tijdens de censura morum), terwijl in het schrijven rekening is gehouden met jonge(re) en oudere gemeenteleden.
‘Tastbaar aanwezig’ verscheen bij Royal Jongbloed in Heerenveen, telt 148 blz., kost € 13,95 en is verkrijgbaar in de (christelijke) boekhandel.