Waar bent u naar op zoek?

Auteur: Ds. J.J. ten Brinke en dr. A. de Muynck

Verleende volmacht. Nieuwe gehoorzaamheid in gezin, school, kerk en samenleving

Gezag is in de 21e eeuw een problematisch begrip.

Enerzijds vanwege de moeite die we ondervinden om gezag te accepteren; anderzijds omdat gezagsdragers het op hun beurt moeilijk vinden hun gezagspositie in te nemen. In Verleende volmacht. Nieuwe gehoorzaamheid in gezin, school, kerk en samenleving, een nieuw deel in de Artiosserie van de Gereformeerde Bond, brengen ds. J.J. ten Brinke, hervormd predikant te Stolwijk, en dr. A. de Muynck, lector Christelijk leraarschap bij Driestar Hogeschool te Gouda, de lezer zo dicht mogelijk bij het bijbelse verstaan van gezag. Daardoor wordt duidelijk dat een christelijke opvatting van gezag volstrekt uniek is en haaks staat op wat in onze cultuur gebruikelijk is. Gezag staat nooit op zichzelf, maar is verleende volmacht. Gezagsdragers zijn altijd verwijzers. Christelijk gezag bewijst zich niet door heersen, maar door dienen. In vier hoofdstukken over gezag in het gezin, in de school, in de kerk en in de samenleving trekken de auteurs de lijnen door naar de praktijk.

Verleende volmacht verscheen bij Royal Jongbloed in Heerenveen, telt 175 blz. en kost € 13,95.