Waar bent u naar op zoek?

Auteur: P.J. Vergunst

In de kerk, bij God. Aspecten van de reformatorische eredienst

De sleutel voor het verstaan van de eredienst ligt In het besef dat de heilige God Zich genadig tot mensen richt.

Dat is de insteek van het nieuwste deel in de Artiosreeks van de Gereformeerde Bond, In de kerk, bij God, dat de verschillende onderdelen van de reformatorische eredienst voor het voetlicht brengt. Van elk aspect van de eredienst wordt de rijke en betekenisvolle inhoud benoemd.
In de kerk, bij God belicht niet alleen de onderdelen van de kerkdienst, maar gaat ook in op actuele vragen. Richten we ons op doelgroepen in de kerkdienst? Hoe vormt een kerkenraad een visie op de muziek in de eredienst? Welke stijl past bij de eredienst? In hoeverre is de vormgeving van de kerkdienst door onze cultuur gestempeld? Voor bespreking in kringen en kerkenraden zijn gespreksvragen toegevoegd.
In de kerk, bij God verscheen bij Royal Jongbloed in Heerenveen, telt 144 blz. en kost € 13,95. Drs. P.J. Vergunst voerde de redactie. Medewerking verleenden onder meer prof. dr. G. van den Brink, ds. C.H. Hogendoorn, ds. A.J. Mensink, ds. L. Schaafsma, ds. J.C. Schuurman, ds. L.W. Smelt, ds. A. Visser, dr. P.J. Visser en prof. dr. W. van ’t Spijker.