Waar bent u naar op zoek?

Auteur: Prof. Johan Graafland

En God schiep. Over dieren en rentmeesterschap

Dierenwelzijn is een thema dat in de media en de politiek veel aandacht krijgt.

Het onderwerp komt in de prediking echter weinig aan de orde, hoewel de Bijbel veel teksten bevat die respect voor het leven van dieren onderstrepen. Helaas staan christenen niet bekend om hun zorg voor dieren. In En God schiep. Over dieren en rentmeesterschap, een uitgave in de Artiosreeks van de Gereformeerde Bond, verwoordt de Tilburgse hoogleraar prof. Johan Graafland de bijbelse visie op de plaats van dieren in het geheel van de schepping.
Vragen die onder andere aan de orde komen zijn: Hoe wordt in de Bijbel over dieren gesproken? Waarom hebben ze zo veel waarde? In hoeverre is het vanuit christelijk perspectief terecht dat dieren bepaalde rechten toekomen? Hoe moeten wij het lijden van dieren in de Bijbel begrijpen? En wat betekent een christelijke visie op dieren voor onze omgang met dieren in de praktijk?
In dit boek zijn gespreksvragen opgenomen als hulpmiddel voor bezinning van christenen over de plaats van dieren in hun leven.

‘En God schiep’ verscheen bij Royal Jongbloed in Heerenveen, telt 206 blz. Het boekje is niet meer leverbaar.