Waar bent u naar op zoek?

Boeken & Publicaties

Het Grote Huis achter de dijk. De plaats van de christelijke geloofstraditie in de geschiedenis van Nederland

Dr. Ewald Mackay
In Het Grote Huis achter de dijk beschrijft dr. Ewald Mackay de plaats van de christelijke geloofstraditie in de geschiedenis van ...

Mijn beeld van God. Een bijbelse verkenning

Ds. A. van Zetten
Welk beeld van God hebben wij? Van God werden en worden veel ...

God vinden. In gesprek met zoekers

Prof. Marc de Vries
Mensen kunnen langs allerlei wegen op zoek zijn naar God, goden of ‘iets hogers'. Dat kan door d...

Betrouwbaar getuigenis. Het Geestelijk gezag van de Bijbel

Dr. H. van den Belt
De Bijbel is niet zomaar een boek. Maar wat onderscheidt de Bijbel van andere historische boeken? ...

Vrije Friezen. Momenten uit de Friese kerkgeschiedenis

Ds. L.H. Oosten
Vrije Friezen. Momenten uit de Friese kerkgeschiedenis, zo luidt de titel van deeltje in ...

Conflicten binnen de gemeente. En de weg van het Evangelie

Dr. W. van 't Spijker
Wie een klein stukje van de kerkgeschiedenis kent, weet dat zij voor een groot deel bestaat uit ee...

Reizen met Augustinus. De belijdenissen als gids voor de pelgrims

Dr. J.A. van den Berg
Van de hand van ds. J.A. van den Berg verscheen het vierde en laatste boekje uit 2012 in de Artios...

Technologie, overal om ons heen

Dr. Marc de Vries
Hoe maak je als christen op een goede manier gebruik van internet en sociale media? Wat is een ve...

Bevrijd geloven. De catechismus als pastorale gids

Ds. C. Bos
Ds. C. Bos uit Benschop is een blij mens. Zijn uitgave is deel 25 in de Artiosreeks van de Gerefor...

Homoseksualiteit tussen Bijbel en actualiteit

Dr. A.A.A. Prosman
Valt er over een bijbelse visie op homoseksualiteit nog iets nieuws te melden? Zijn de argumenten ...
1 2 3 4 6