Waar bent u naar op zoek?

Auteur: Dr. W. van 't Spijker

Conflicten binnen de gemeente. En de weg van het Evangelie.

Wie een klein stukje van de kerkgeschiedenis kent, weet dat zij voor een groot deel bestaat uit een verhaal van conflicten. Sinds de Reformatie is dit in Nederland werkelijkheid, maar in de nieuwtestamentische gemeenten was het niet anders, zowel door theologische conflicten en vooral omdat de gemeente niet los staat van de cultuur. Conflicten ontstaan door onberekenbare mensen.

 

Is dit ernstig? Ja, want conflicten brengen de eenheid van de gemeente in gevaar. En een gebrek aan eenheid in kennis en geloof is oorzaak van de belemmerde groei van de gemeente én uitdrukking ervan. Het missen van de eenheid hangt samen met de dwaalleer die men aanhangt, de zonde waaraan men vasthoudt, het gebed waarin men verslapt. Het ontbreken van de eenheid van de gemeente is een van de belangrijkste oorzaken van geestelijke achteruitgang.

Prof. dr. W. van ’t Spijker, emeritus hoogleraar Kerkgeschiedenis en Kerkrecht aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Apeldoorn, laat in Conflictstof binnen de gemeente – en de weg van het Evangelie, zien hoe verdeeldheid tot gevolg kan hebben dat de genade in ongehoorzaamheid ten onder gehouden wordt, hoe schadelijk het is als de gemeente met verdeeldheid denkt te kunnen leven. Hij gaat niet alleen bij het Evangelie te rade om te ontdekken wat persoons- en groepsconflicten zijn, maar vooral hoe zij opgelost kunnen worden.

 

‘Conflictstof binnen de gemeente’ verscheen bij uitg. Groen in Heerenveen, telt 103 blz. en kost € 13,95. Ook geschikt om binnen kerkenraden te bespreken. Het boekje is uitsluitend leverbaar via het kantoor van de Gereformeerde Bond.