Waar bent u naar op zoek?

Auteur: Dr. J.A. van den Berg

Reizen met Augustinus. De belijdenissen als gids voor de pelgrims

Van de hand van ds. J.A. van den Berg verscheen het vierde en laatste boekje uit 2012 in de Artiosreeks van de Gereformeerde Bond.

 

In Reizen met Augustinus gaat de predikant van de Martinikerk in Groningen, in 2009 cum laude gepromoveerd op een studie over Augustinus, na hoe diens Belijdenissen (geschreven rond 400 n. Chr.) in onze tijd als gids voor pelgrims kunnen fungeren.

Vreemdelingschap wordt steeds vaker genoemd als een belangrijk kenmerk voor christenen in Nederland. De sterk veranderde context van de kerk maakt dat we ons meer dan eerder bewust zijn van het feit dat op aarde niet ons eigenlijke thuis is. Ondertussen vinden velen het niet eenvoudig om vreemdelingschap vorm te geven. Reizen met Augustinus is bedoeld als een handreiking.

Het was Augustinus’ bedoeling dat zijn levensverhaal als een reisgids gold voor anderen. Op die manier leest de auteur de Belijdenissen en wordenthema’s die Augustinus behandelt, zoals carrièredrive, rouwverwerking en de rol van de kerk, geactualiseerd.

Reizen met Augustinus verscheen bij uitg. Groen in Heerenveen, telt 152 blz. Het boekje is niet meer leverbaar.