Waar bent u naar op zoek?

Auteur: Ds. L.H. Oosten

Vrije Friezen. Momenten uit de Friese kerkgeschiedenis

Vrije Friezen. Momenten uit de Friese kerkgeschiedenis, zo luidt de titel van deeltje in de Artiosreeks van de Gereformeerde Bond, dat ds. L.H. Oosten schreef. Ds. Oosten is bij uitstek geschikt om dit thema te behandelen: afkomstig uit een oud Fries geslacht, diende hij onder andere de gemeente van Wouterswoude. Sinds zijn emeritaat woont hij in Driesum.

‘Uitmuntend in rechtzinnigheid’ – dat gold ooit de calvinistische kerk in Friesland. Beroemde theologen sierden haar geschiedenis: Bogerman, Brakel, Witsius en anderen. Een roep ging uit van de Franeker academie. Dat beeld is totaal veranderd. Vrijzinnigheid, richtingsverschillen, kerkscheuringen lieten hun sporen na. Ook was er het Friese Réveil. En thans is er de secularisatie, de ontkerkelijking.

In deze uitgave schetst ds. Oosten iets van de eigen aard van de Friese kerk, een aard die niet losstaat van het eigen karakter van de ‘edele vrije Friezen’, die zich niet tot iets laten dwingen. ‘Wij Friezen buigen alleen voor God!’ Bij de huidige neergang van het kerkelijke en geestelijke leven wil de auteur de kerk herinneren aan haar verleden, uit zorg voor de toekomst.

Vrije Friezen verscheen bij uitg. Groen te Heerenveen, telt 104 bladzijden. Het boekje is niet meer leverbaar.