Over het Cornelis Graafland Centrum

Wetenschappelijk onderzoek gericht op een gefundeerde doordenking van de prediking

Prediking die aansluit bij de kerkganger van de 21e eeuw, voluit gebaseerd op de gereformeerde geloofsleer. Dat wil het Cornelis Graafland Centrum (CGC) bereiken. Het CGC biedt met het oog daarop promovendi en gepromoveerde theologen een onderzoeksplatform en wil theologisch onderzoek stimuleren en coördineren. Zowel promovendi als gepromoveerden kunnen een bijdrage leveren aan het centrum.

Het CGC is een initiatief van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland, maar staat open voor de breedte van de gereformeerde gezindte. Het centrum is het Theologisch Instituut van de Gereformeerde Bond en gevestigd aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Het CGC richt zich op drie onderzoeksgebieden:

  1. Gereformeerde hermeneutiek: uitleg van de Schriften.
  2. Profetie en profetische prediking: verkondiging van de bijbelse boodschap in deze tijd.
  3. Ecclesiologie en belijdende teksten: doordenking van de kerk en haar belijden.

Vernoemd naar prof. dr. C. Graafland

Het Cornelis Graafland Centrum is vernoemd naar prof. dr. C. (Cornelis) Graafland (1928-2004), predikant binnen de Nederlandse Hervormde Kerk en hoogleraar in de geschiedenis van het protestantisme aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Professor Graafland was bijzonder hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond in Utrecht. Door zijn colleges over de geschiedenis van het gereformeerde protestantisme heeft hij generaties predikanten gevormd en zo de gemeenten waar zij werkten gediend. Als hoogleraar streefde hij er altijd naar om het wetenschappelijke onderzoek naar de gereformeerde theologie te verbinden aan de praktijk van de prediking en het pastoraat.

Financiële ondersteuning van een Vriendennetwerk

Het Cornelis Graafland Centrum wordt mede mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van een Vriendennetwerk. Klik hier voor meer informatie.