Waar bent u naar op zoek?

Profetie en profetische prediking

De onderzoeksgroep profetische prediking heeft een empirisch-theologisch en multidisciplinair karakter. De deelnemers begeven zich op verschillende onderzoeksvelden, maar er is steeds een connectie met het geleefde geloof, met concrete thema’s uit onze cultuur, die raken aan grondthema’s uit de gereformeerde traditie. Op die manier ontstaat een levendig multidisciplinair gesprek. Dat kan gaan over human flourishing, over bekering of over secularisatie. Juist deze aanvullende diversiteit proberen we vruchtbaar te maken voor het gesprek over prediking, en in het bijzonder profetische prediking. De empirische dimensie en de theologische reflectie kunnen leiden tot relevante suggesties over prediking vandaag. Het sterke van het multidisciplinaire is dat academici met een praktisch-theologische, sociologische, didactische, bijbels-theologische en homiletische expertise elkaar vinden in een gesprek over de geleefde werkelijkheid van het geloof. De onderzoeksgroep staat open voor academici uit de gereformeerde traditie die aan willen haken met hun onderzoek, bij dit gesprek. De werkgroep is een platform van denkers die je eigen onderzoek kunnen versterken en die ook motiveren tot nieuw onderzoek over deze thema’s.