Waar bent u naar op zoek?

Theologia Reformata biedt lezingen over glorie van God

02-09-2021

Jaargang 64 nummer 3 | Over de glorie van God, die geopenbaard is, maar tegelijk ook iets van verhulde glorie blijft houden, gaan drie artikelen in het septembernummer van Theologia Reformata.

‘Over de verborgenheid van God’, zo luidt de titel van het artikel van dr. A.A.A. Prosman. Hij leest de preken van rabbi Shapira, gehouden in het getto van Warschau in de jaren 1940-1943. Is er wel een streep licht te vinden in deze duisternis? ‘Wie kennisneemt van het onderwijs van rabbi Shapira, is getuige van een aangrijpende worsteling.’
Over een andere Shapira schrijft dr. K. van Bekkum. Hij beschrijft de zoektocht naar de echtheid van oud-Hebreeuwse fragmenten die in de negentiende eeuw door Moses Shapira in Londen aangeboden werden als manuscripten van het boek Deuteronomium: ‘Direct na de publicatie waren de bewondering en verbijstering online tastbaar.’ Hoe geven oude manuscripten hun geheimen prijs? Ook dat is een soort verborgenheid. Van Bekkum bespreekt een recente discussie over de echtheid van de fragmenten, waarmee hij een actuele bijdrage levert aan een verhit debat.

‘Hoe functioneerden de lezingen uit de Thora en de profeten in de Joodse liturgie ten tijde van het ontstaan van het Nieuwe Testament?‘ Dr. M.C. Mulder schrijft over de liturgische context van Paulus’ bijbelgebruik. Opnieuw klinkt de tekst uit 2 Korinthe 3, maar nu in het bredere verband van Paulus’ lezing van Jeremia 31. Mulder legt een verbinding met het synagogale leesrooster om Paulus’ bijbelgebruik beter te kunnen begrijpen.
Wat betreft de vaste rubrieken is de focus in dit nummer gericht op een nieuw verschenen handboek voor gereformeerde theologie. Redactielid dr. R.T. te Velde geeft een grondige introductie in het Oxford Handbook of Reformed Theology.
Vanuit de (her)lezing van een oud artikel van dr. F.W. Grosheide, staat redactielid prof. H.G.L. Peels stil bij het verschijnen van de nieuwe editie van de NBV en het verlangen om de Bijbel maar ‘gewoon letterlijk’ te lezen. Het is een verlangen dat de bijbelse teksten te snel reduceert tot bron van informatie, terwijl het in exegese en hermeneutiek gaat om de toon te horen die de muziek maakt.

Voor abonnementen, proefnummers en losse nummers (€ 12,50) is het adres: bureau Gereformeerde Bond, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn, tel. 055-5766660; email: info@gereformeerdebond.nl.