Waar bent u naar op zoek?

Juninummer Theologia Reformata behandelt ‘israël’ bij de kerkvaders

01-06-2017

Jaargang 60 nummer 2 | Wie of wat bedoelt de kerk als zij spreekt van Israël?

Deze vraag behandelt dr. W. (Wessel) ten Boom in zijn artikel over het concept ‘Israël’ bij de patres (kerkvaders). Het blijkt maar weer eens dat zaken genuanceerder liggen dan allerlei populaire weergaven willen doen geloven. Hoewel de Vroege kerk zich heeft verstaan als het ‘nieuwe’ of ‘ware Israël’, vond iemand als Origenes juist dat dit eerder op de mensenziel dan op de kerk betrekking heeft.

Dr. A. Huijgen en drs. H. de Waard geven een mooi voorbeeld van integratie van bijbelwetenschappen en systematische theologie. Hun centrale vraag luidt: wat zijn de gevolgen van de overtuiging dat de Heilige Geest bij de inspiratie van de Schrift over vele schijven heeft gewerkt en dat ook redactionele processen onder de paraplu van de goddelijke inspiratie of theopneustie vallen? Concreet komen ze uit op een verrassend punt als: ‘Het lijkt onvoorstelbaar dat op zondagochtend over Jeremia 27 uit de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, gepreekt zou worden, waarin het oordeel wordt aangezegd dat de tempelvaten naar Babel zullen gaan, en op zondagmiddag over Jeremia 27 uit de masoretische of Hebreeuwse tekst van het Oude Testament tekst waarin een terugkeer van de vaten wordt aangekondigd ná het oordeel.’
Ook legt dr. Nico den Bok de lat hoog: ‘In deze bijdrage wil ik een beperkte, maar ver reikende vraag stellen bij Gods persoonlijke aanwezigheid in Christus en de Geest. Alleen een persoon kan persoonlijk aanwezig zijn – maar wat is een persoon?’ Hij vecht onder meer de bekende stelling van prof. A.A. van Ruler aan dat ‘theonome reciprociteit’ (een wederkerigheid van God en mens, waarbij initiatief en overwicht aan Gods kant ligt) alleen voor het pneumatologisch gezichtspunt zou gelden, dus ten aanzien van de Heilige Geest, in onderscheiding van het christologisch gezichtspunt.
Het Focusartikel en Reflexen worden verzorgd door respectievelijk dr. T.E. van Spanje en dr. J. Hoek. Laatstgenoemde behandelt met name het ‘Manifest tegen structuurwijziging PKN,’ de weigering om de Kuyper Prize for Excellence in Reformed Theology and Public Witness in Princeton uit te reiken aan theoloog Tim Keller en het beschikbaar komen van de NIPT-test (Niet-Invasieve Prenatale Test).

Voor abonnementen, proefnummers en losse nummers (€ 12,50) is het adres: bureau Gereformeerde Bond, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn, tel. 055-5766660; email: info@gereformeerdebond.nl.

dr. R.P. de Graaf, redactiesecretaris