Waar bent u naar op zoek?

Maartnummer Theologia Reformata belicht de wereldkerk

01-03-2017

Jaargang 60 nummer 1 | Nu het zwaartepunt van de christelijke kerk van Europa verschuift naar Afrika, Latijns-Amerika en Azië – een nieuwe ontdekking voor christenen in Europa – kunnen christelijke gemeenschappen en theologen binnen de wereldkerk veel van elkaar leren.

Om die reden stelde de redactie van Theologia Reformata het themanummer ‘Crossing borders’ samen.

Dr. G.C. Vreugdenhil uit Woerden schreef de meditatie. Van 1998 tot 2007 werkte hij aan een theologische opleiding in Chili. Daar kwam hij van dichtbij in aanraking met studenten uit pinksterkerken die leefden met de overtuiging van een actieve presentie van de Heilige Geest in de kerk en in hun persoonlijke leven.
Ds. Harvey Kwiyani, afkomstig uit Malawi en werkzaam in Oxford, laat in het artikel ‘Blessed reflex. African Christians in Europe’ zien hoe veel immigranten in de westerse wereld hun eigen geloofstraditie hebben meegenomen. Hij geeft antwoord op de vraag welke aspecten van kerk-zijn en Evangelie zij nu, hier, verkondigen. Een van zijn conclusies is: ‘They believe in ubuntu – which says ‘I am because we are’. The proverb that says, ‘if you want to go fast go alone, but if you want to go far, go with others’ is something that most Africans take seriously.’
Het volgende artikel doet verslag van een veldonderzoek in Congo. De predikanten M.J.C. (Thijs) Blok, Roger Lumbwe en Moïse Mande zagen hoe de initiatie, de toeleiding van jonge gelovigen naar Christus, aansluit bij hun Afrikaanse cultuur. Zij vonden zeven krachtige aspecten in de kumukanda, de rite de passage van de Basanga-stam, die kunnen worden doorvertaald en getransformeerd om Nederlandse jongeren te leren wandelen met Christus. Een citaat: ‘De tweede fase is de periode van isolement. In de hut in het bos zitten en slapen de jongens op met bladeren bedekte grond om hen te leren alles te doorstaan. Achter de hut worden ze besneden, de ergste pijn die een man kan overkomen, tegelijk het teken dat ze vanaf nu man zijn en alles aankunnen.’
Prof.dr. Benno van den Toren zocht in de pentecostale kerken in Afrika het antwoord op de vraag hoe een typisch Afrikaanse context en benaderingswijze de enorme groei van deze kerken mee kunnen verklaren. Hij stipt de relatie aan met ‘zelfs typisch Veluwse voorbeelden als de DoorBrekers’.
De Reflexen zijn deze keer van prof. dr. H. van den Belt – over de notie van de algemene openbaring en de theologie als wetenschap –, terwijl dr. W.M. Dekker in het focusartikel het boek van Jan Muis, Onze Vader. Christelijk spreken over God, bespreekt.

Voor abonnementen, proefnummers en losse nummers (€ 12,50) is het adres: bureau Gereformeerde Bond, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn, tel. 055-5766660; email: info@gereformeerdebond.nl.