Waar bent u naar op zoek?

Septembernummer van Theologia Reformata bevat debat tussen oudtestamentici

01-09-2016

Jaargang 59 nummer 3 | De lezer van het septembernummer van Theologia Reformata is getuige van een spannende discussie tussen de oudtestamentici C. Houtman en H.G.L. Peels.

In december 2014 verscheen het themanummer van ons tijdschrift over ‘De God van het Oude Testament’, waarin drie vragen aan bod kwamen: ‘Is God gevaarlijk?’, ‘Straft God excessief?’, ‘Is God jaloers?’ Die vragen zijn logisch, want de Bijbel is ‘een van de bloedigste boeken uit de wereldliteratuur’ en staat vol geweldsverhalen. De indruk die prof. Houtman, emeritus hoogleraar Oude Testament in Kampen, aan de lezing van het Theologia-themanummer overhoudt, is niet zo positief: ‘De beschouwingen zijn heel geleerd, maar te weinig existentieel.’ Sterker nog: ‘Het intellect zet de toon.’ Het godsbeeld is ‘verworden tot een academisch onderwerp waarmee de geest geslepen wordt op een studiedag.’ De auteurs zouden geen of te weinig oog hebben voor het feit dat de Schrift vanwege moreel aanstootgevende passages en innerlijke tegenstrijdigheden zeer kwetsbaar is. Prof. Houtman citeert allerlei critici. Prof. Peels, hoogleraar Oude Testament in Apeldoorn en lid van onze redactie, gaat soms uitgebreid op de kritiek in. Hij besluit met: ‘De Bijbel is geen gemakkelijk boek, met een kant-en-klare boodschap die zich naadloos in mijn referentiekader laat inpassen. Het is een boek (…) dat mij soms in verwarring brengt en voor vragen stelt waar ik ook geen antwoord op heb, maar mij altijd weer de weg wijst op kruispunten en in gevaarlijke bochten van het leven.’

Dr. H.J. Prosman werpt licht over de confessionaliseringsthese vanuit zijn studie over de stadsreformatie van Woerden. Hij geeft met name aandacht aan twee lutherse predikers als actoren in een proces van godsdienstpolitieke identificatie.
Dr. A. Leene levert vanuit Stellenbosch een bijdrage aan de bezinning op het gereformeerde ambtsbegrip, waarbij ze het dilemma tussen functionele en ontologische, christologische of pneumatologische benaderingen wil overstijgen vanuit een trinitarische en relationele optiek.

Prof. dr. G. van den Brink schrijft de Reflexen. Hij gaat onder andere in op het mogelijk samengaan van de theologische universiteiten uit Apeldoorn en Kampen en zoekt naar ‘op enigerlei wijze ondersteunende inbreng vanuit de Gereformeerde Bond.’ Volgens prof. Van den Brink wordt de GB niet altijd recht gedaan: ‘Die laatste partij doet het voor niemand helemaal goed, zo lijkt het, en krijgt de kous dan ook gemakkelijk op de kop. Mijn indruk is echter dat de Bond zich juist naar alle kanten zeer constructief heeft opgesteld, en daar meer krediet voor verdient dan ze doorgaans krijgt.’ Prof. Van den Brink geeft aan waarom de Bond deze verdient.
Het focus artikel is van prof. dr. G.C. den Hertog en gaat over de studie van prof. Jan Bank, God in de oorlog. De rol van de Kerk in Europa 1939-1945.

Voor abonnementen, proefnummers en losse nummers (€ 12,00) is het adres: bureau Gereformeerde Bond, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn, tel. 055-5766660; email: info@gereformeerdebond.nl.