Waar bent u naar op zoek?

Septembernummer van Theologia Reformata gaat in op de wedergeboorte

01-09-2019

Jaargang 62 nummer 3 | Als God in het gebeuren van de wedergeboorte onze vrije wil ‘overrulet’, zou je dat dan niet als een daad van geweld moeten aanmerken? Forceert God ons tegen onze wil om ons tot Hem te bekeren? Dr. R.T. te Velde gaat in zijn artikel in op het ‘Dordtse’ begrip ‘onweerstaanbare genade’, dat nogal wat weerstand oproept. Hij sluit aan bij discussies over de plaats van de vrije wil in de wedergeboorte van de mens, zoals die jaren geleden in Theologia Reformata zijn gevoerd door de hoogleraren V. Brümmer, C. Graafland en A. de Reuver, en brengt deze een stap verder vanuit zijn bestudering van Amesius’ zorgvuldige spreken over de werking van Gods genade.

Prof. dr. H. van den Belt schrijft over de vrijzinnige theoloog Louis A. Bähler, die vaak genoemd wordt in direct verband met de oprichting van de Gereformeerde Bond in 1906. Bähler was een markant man: ‘dezen man met de lange baard, eenvoudig gekleed en eenvoudig in zijn optreden: — de zachtheid en eenvoudigheid van den vegetariër en den geheelonthouder, de zachtheid van den idealist’. Van den Belt vestigt de aandacht op verschillende aspecten van het denken van deze figuur, die in de schaduw zijn gebleven doordat zijn boeddhistische sympathieën de beeldvorming rond zijn persoon en werk zijn blijven bepalen. Zijn conclusie liegt er niet om: Bähler blijkt indertijd ‘ten onrechte als een onoprechte cryptoboeddhist afgeschilderd’.

Mr. drs. B.A. Belder, hervormd predikant in Brakel, laat zien hoe het denken van de Engelse ethicus O. O’Donovan kan helpen bij de voorgaande bezinning op de verhouding tussen schepping en koninkrijk in de christelijke ethiek, met een toespitsing op huwelijk en homoseksualiteit.

In zijn Focus-artikel gaat prof. dr. H.G.L. Peels in op recente ontwikkelingen in het Jeremia- onderzoek en de reflexen zijn van prof. dr. G.C. den Hertog. Hij gaat onder andere in op antisemitisme, de ecologische revolutie en zogenaamde hardcorebarthianen.

Voor abonnementen, proefnummers en losse nummers (€ 12,50) is het adres: bureau Gereformeerde Bond, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn, tel. 055-5766660; email: info@gereformeerdebond.nl.