Waar bent u naar op zoek?

Septembernummer van Theologia Reformata zoomt in op edwards, het godsbestaan, de theologie van van de beek, dekker & dekker

01-09-2014

Jaargang 57 nummer 3 | ‘Oeroude kleitabletten werpen verrassend ander licht'; ‘de presentatie van een wereldpremière', aldus een blogger. Theologenland op tilt.

Het zal niet veel bijbelwetenschappers overkomen om met een nieuwe publicatie zoveel los te kunnen maken als Marjo Korpel en Johannes de Moor. ‘Na de eerste pagina’s doorgenomen te hebben, begrijpt de lezer al snel waarom dit boek al deze aandacht krijgt, en terecht. Het gaat om niets meer of minder dan ‘een nieuw begin’, zoals de ondertitel luidt: een nieuwe belichting van het oorsprongsverhaal van Adam en Eva, en een voorstel voor nieuw bijbelwetenschappelijk onderzoek naar de tradities in en achter de ‘oergeschiedenis’.’ Zo begint prof. dr. H.G.L. Peels zijn Focusartikel over Marjo Korpel & Johannes de Moor, Adam, Eve, and the Devil. A New Beginning.

Enkele citaten van Peels: ‘De eerste zonde wordt gepleegd niet door een mens, maar door de god Ḥorrānu, die in opstand komt tegen de hoofdgod van het pantheon […] Hierop wordt in de godenraad besloten de god Adammu, het goddelijk prototype van de mensheid, naar de wijngaard van de grote goden te zenden om Ḥorrānu te bewegen zijn wraak op de goden te laten varen. Adammu krijgt van de goden hiervoor de totale macht over de aarde. Deze missie mislukt echter, omdat de slang die de Boom des Levens bewaakt Adammu bijt.’ Zelfs reppen de tabletten van een zonnegodin.
Prof. dr. F.G. Immink komt in de ‘Reflexen’ onder andere terug op de antwoorden van sterrenkundige Peter Barthel en theoloog Kees van der Kooi op vraag of God bestaat. Bij het 400-jarige bestaan van de Rijksuniversiteit Groningen was er een rubriek van 400 vragen aan de RUG in het leven geroepen. Een jongen van zeven jaar stelde toen de vraag: bestaat God?
Dr. W. van Vlastuin stelt in zijn ‘De toekomst in de tegenwoordige tijd. De bijdrage van Jonathan Edwards (1703-58) aan het huidige debat over eschatologie’ onder andere vast: ‘In het brede spectrum van eschatologische theologie neemt Edwards een eigen plaats in. Terwijl tal van theologen die het eschatologische karakter van het Nieuwe Testament hebben ontdekt, het heil in de toekomst plaatsen, plaatst Edwards het heil van het eschaton in het heden.’ Dat is vrij opmerkelijk. Hoewel bijvoorbeeld iemand als Calvijn de redding van de wereld wel erkent, is het in zijn theologie geen zelfstandig thema geworden.
De jonge theoloog Pieter Gorissen stelt kritische vragen bij de visie van A. van de Beek, W. Dekker en W.M. Dekker dat de kerk in Nederland onder een bijzonder oordeel van God doorgaat en daarom nu niet tot een sterk missionaire inzet geroepen zou zijn.
Prof. dr. G.C. den Hertog laat de lezer in ‘De Reformatie als belofte voor de toekomst in het veld gebracht. J.T. Bakker in discussie met H.M. Kuitert en H. Wiersinga’ iets meebeleven van de pogingen van nu wijlen Bakker om een diepgaand gesprek te openen met twee andere leerlingen van G.C. Berkouwer, Kuitert en Wiersinga. Daarbij actualiseerde Bakker op voorbeeldige wijze schatten uit de Reformatie.
In dit nummer verzorgt dr. P.C. Hoek de meditatie over het zuchten van de Heilige Geest.

Voor abonnementen, proefnummers en losse nummers (€ 12,00) is het adres: bureau Gereformeerde Bond, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn, tel. 055-5766660; email: info@gereformeerdebond.nl.