Waar bent u naar op zoek?

Theologia Reformata belicht vijf eeuwen reformatie

01-09-2017

Jaargang 60 nummer 3 | Uiteraard geeft Theologia Reformata, het wetenschappelijke theologische tijdschrift van de Gereformeerde Bond, in dit jubileumjaar ruime aandacht aan vijfhonderd jaar Reformatie.

In het septembernummer laat de bekende preek van Maarten Luther over Christus en de Kanaänitische vrouw zien hoe het sola gratia en sola fide de praktijk van het preken kan bepalen. Vervolgens ontvouwt prof. dr. H.J. Selderhuis zijn visie op een waardige invulling van dit jubileum. Enkele quotes als smaakmakers: ‘Alleen op Luther focussen bij dit jubileum maakt het hele gebeuren zeer kwetsbaar’; ‘Er zou geen Reformatie zijn geweest zonder het centrale thema van de rechtvaardiging’; ‘het jubileum van vijfhonderd jaar Reformatie is het beste wat Europa kan overkomen. Het kan laten zien waar het vandaan komt. En waar het naartoe zou moeten gaan.’

Drs. G. van Zanden en dr. R.H. Reeling Brouwer beschrijven op welke wijze het werk van ds. Frans Breukelman (1916-1993) en breder de Amsterdamse School binnen de gereformeerde gezindte tot op heden zijn ontvangen. Prikkelend is hun suggestie dat Breukelman, behalve als ‘inspirator van de Amsterdamse School’, gerekend zou moeten worden tot de meest belangwekkende exponenten van het Nederlandse gereformeerde protestantisme van de twintigste eeuw. Breukelman was een markant man. Hij ‘kon schelden en tieren op vakgenoten die er volgens hem niets van hadden begrepen, schreien als een bevindelijk prediker vanwege Gods heilshandelen in Christus, intense vreugde en troost beleven aan exegetische vondsten die volgens hem vérstrekkende gevolgen konden hebben voor theologie en kerk, maar evenzeer kon hij gebukt gaan onder de onzekerheid en aanvechting die zijn moderne context met zich meebracht’.
Dr. Bob Wielenga bespreekt in een Engelstalige bijdrage de vraag hoe we Deuteronomium 2 moeten lezen. Wat is de theologische bedoeling achter het in de marge van Gods heilsgeschiedenis met Israël en de volkeren vermelden van volken en machtige reuzen uit de Oudheid? Zoals de ‘spirits of the dead’; de oudtestamentische geesten van de ‘Rephaites and Gibborim, on earth and the dead ones, still spreading their now ghost-induced terror on earth’.
Over een zeer goede kracht gaat het Focusartikel, waarin dr. W. van Vlastuin een bespreking wijdt aan het boek De kracht die hemel en aarde verbindt van dr. J. Veenhof over de Heilige Geest. Naast de geuite waardering stelt hij een aantal stevige vragen, bedoeld als opmaat voor een diepgaand gesprek.

Voor abonnementen, proefnummers en losse nummers (€ 12,50) is het adres: bureau Gereformeerde Bond, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn, tel. 055-5766660; email: info@gereformeerdebond.nl.