Waar bent u naar op zoek?

Theologia Reformata brengt themanummer over huwelijk en seksualiteit uit

01-12-2019

Jaargang 62 nummer 4 | Het laatste nummer uit 2019 van Theologia Reformata, het wetenschappelijke theologische tijdschrift van de Gereformeerde Bond, heeft als titel ‘Eros tussen Eden en Eschaton. Een theologische bezinning op huwelijk en seksualiteit’. Seksualiteit is belangrijk en komt in allerlei vormen op christenen af. Theologia Reformata verkent het thema op praktisch-theologisch en ethisch gebied.

Prof.dr. A.L.Th. de Bruijne komt in ‘Contouren van een christelijke seksuele ethiek’ tot enkele progressieve vaststellingen: ‘De toename van ongeordende seksualiteit en vrijblijvend samenwonen tijdens de verkeringstijd kan waarschijnlijk doeltreffender worden tegengegaan wanneer de kerk hierop inspeelt en creatief wegen vindt die passen bij de veranderde context dan wanneer zij contingente vormen van vroeger verabsoluteert.’ […] ‘Minstens zou de kerk specifieke partnerschappen moeten aanvaarden tussen homo’s en lesbiennes die zich tot elkaar aangetrokken voelen en tegelijk oprecht proberen om in hun relatie wel eros maar niet sexus volle ruimte te geven.’
Prof.dr. J. Hoek verwijst in ‘De uniciteit van het huwelijk. Over christelijke volharding in een landschap van veranderende partnerrelaties’ naar een onderzoek onder 110 reformatorische jongeren, van wie 106 van hen gemiddeld 2,7 keer per week porno bleken te kijken. Hoek probeert antwoord te geven op de vraag ‘Hoe kan de kerk van Jezus Christus volhardend het huwelijk hooghouden in een landschap van veranderende partnerrelaties?’
Prof.dr. G.C. den Hertog probeert in ‘‘Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.’ Huwelijk en seksualiteit terug op de theologische agenda’ binnen de hedendaagse discussie zicht te krijgen op de vragen waar christelijke theologen iets over kunnen en moeten zeggen. Ook voert hij een verkenning uit van de vraag hoe huwelijk en seksualiteit in de Bijbel voorkomen en wat de ‘leer’ voor het ‘leven’ betekent.
De meditatie is verzorgd door ds. G.M. van Meijeren uit Hoevelaken, terwijl prof.dr. W.H.Th. Moehn in de Reflexen onder meer aandacht vraagt voor het overlijden van prof. H.W. de Knijff (1931-2019) en voor de oprichting van het Cornelis Graafland Centrum. Dr. R.T. te Velde belicht in de rubriek Focus de betekenis van het boek van Matthew Barrett over de eigenschappen van God.

Voor abonnementen, proefnummers en losse nummers (€ 12,50) is het adres: bureau Gereformeerde Bond, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn, tel. 055-5766660; email: info@gereformeerdebond.nl.