Waar bent u naar op zoek?

Theologia reformata geeft aandacht aan drie-eenheid, johannes-evangelie, barth en van de beek

01-12-2012

Jaargang 55 nummer 4 | Het decembernummer van Theologia Reformata opent met een meditatie van ds. C. van Atten, waarna dr. J.M. Burger in het eerste artikel ingaat op de leer van de drie-eenheid van God. Op allerlei wijzen is deze kernbelijdenis van grote invloed op het belijden en beleven van ons geloof. In dit artikel proeven we iets van de geweldige rijkdom van het met drie woorden spreken over God.

Prof. dr. P.H.R. van Houwelingen gaat in ‘Johannes en de anderen. Wie zijn ‘wij’ in de proloog en de epiloog van het vierde evangelie?’ in op de vraag wie ‘wij’ zijn in de proloog en de epiloog van het evangelie volgens Johannes. Hij onderstreept het auteurschap van de apostel Johannes en reikt op weg naar zijn conclusie een veelheid aan exegetische gegevens aan.

Dr. C.M. van Driel zet met ‘De triomf van Berkouwer? De receptie van Karl Barth in hervormd-gereformeerde en christelijke gereformeerde kring in de jaren vijftig’ opnieuw zijn interessante overzicht van de Barth-receptie in hervormd-gereformeerde en christelijke gereformeerde kring voort, ditmaal over de jaren vijftig. De kritische toon bleef – ondanks het werk van G.C. Berkouwer -, overheersend, al deden zich enkele nuanceringen voor. Het laatste deel uit deze serie zal de periode 1960-1970 bestrijken.

Het Focus-artikel, ditmaal over ‘de nieuwe Van de Beek’, is geschreven door prof. dr. John Bolt, lid van de Advisory Board van Theologia Reformata en hoogleraar systematische theologie aan Calvin Theological Seminary in Grand Rapids. Vanwege het coloriet van het door hem gebezigde Engels besloot de redactie deze bijdrage onvertaald te laten. Het is verfrissend om een stem van de overkant van de oceaan te beluisteren over een in eigen land reeds veel besproken boek.

Redactielid dr. T.T.J. Pleizier zorgde voor de Reflexen: een tour d’ horizon waarbij maatschappelijke en oecumenische ontwikkelingen in het vizier komen, terwijl – niet geheel onverwacht – de vragen rond eigentijdse prediking een bijzonder accent krijgen.

Voor abonnementen, proefnummers en losse nummers (€ 12,00) is het adres: bureau Gereformeerde Bond, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn, tel. 055-5766660; email: info@gereformeerdebond.nl.