Waar bent u naar op zoek?

Theologia Reformata komt met themanummer over ‘400 jaar dordtse leerregels’

01-09-2018

Jaargang 61 nummer 3 | Nu het vierhonderd jaar geleden is dat de internationale synode in Dordrecht werd samengeroepen, heeft de redactie van Theologia Reformatie, het wetenschappelijke tijdschrift van de Gereformeerde Bond, besloten een themanummer te wijden aan de leerregels.

Dr. R.T. te Velde laat in zijn bijdrage zien zelfs verborgen missionaire motieven te vinden: ‘Juist het inzicht dat onze verlossing volledig van God komt en niet van ons, opent een geweldig perspectief voor verkondiging en zending tot in de verste uithoeken. God is het die met zijn genade ons opzoekt, en met ons al het verlorene.’

Prof. dr. W.H.Th. Moehn onderzoekt hoe ‘wedergeboorte’ zo’n centrale plaats heeft kunnen krijgen in de gereformeerde theologie en dr. G.H. Labooy is gevraagd om na te denken over de vrije keuze van de mens in het perspectief van de neurowetenschap. Gereformeerde theologen uit de zeventiende eeuw blijken verrassend genuanceerd te denken over de blijvende wilsvrijheid van de mens: wij zijn niet biologisch of psychologisch gedetermineerd tot ons feitelijke handelen, al is onze keuzevrijheid wel ingebed in de morele en rationele structuren waarin we – als schepselen afhankelijk van God en zijn bestuur – leven.
Dr. T.E. van Spanje is de uitdaging aangegaan om het Schriftgebruik aan een nader onderzoek te onderwerpen. Hebben de opstellers de Schrift gebruikt om hun eigen gelijk te ‘bewijzen’ of hebben zij getracht te luisteren naar Gods Woord als bron en norm voor het belijden?
Dr. P.J. Visser neemt de lezers mee naar de context waarin hij werkzaam is als predikant-pionier – Amsterdam anno 2018. Aan een ‘rasechte Jordanees’ en ‘gesjeesde zestiger’ wordt het woord gegeven: ‘Hij kon het bekijke, maar Hij kreeg me toch te pakke.’ Praktischer laat Gods verkiezende liefde zich niet verwoorden.
De meditatie is van ds. A.A.F. van de Weg. Hij stelt naar aanleiding van Psalm 32 vast: ‘Een herleving van aandacht voor de biecht zou zowel psychologisch als theologisch terecht zijn.’ Prof. dr. W. van Vlastuin gaat in de Reflexen in op kunstmatige intelligentie en wat dit betekent voor het eeuwig leven en de menselijke ziel.

Voor abonnementen, proefnummers en losse nummers (€ 12,50) is het adres: bureau Gereformeerde Bond, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn, tel. 055-5766660; email: info@gereformeerdebond.nl.