Waar bent u naar op zoek?

Theologia Reformata komt met themanummer over bonhoeffer

01-06-2015

Jaargang 58 nummer 2 | Het juninummer van Theologia Reformata is vooral gewijd aan enkele aspecten van de theologie van Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). Prof. dr. G.C. den Hertog onderzoekt in ‘‘Maak in Uw Woord mijn gang en treden vast’.

Bonhoeffers theologische meditatie over Psalm 119:1-21 uit 1940 als voorbereiding voor zijn Ethik’ hoe geloofsbeleving, liturgie, navolging en maatschappelijke betrokkenheid bij Bonhoeffer samenkomen.

‘Hoe dient de kerk van Christus missionair te zijn in de huidige postmoderne tijd?’ Deze vraag behandelt drs. C. van Atten in ‘Bonhoeffer en de missionaire roeping van de kerk: een verkenning’. Een van zijn conclusies luidt dat er verschil is tussen de ‘vroege’ Bonhoeffer en de ‘latere’ Bonhoeffer. Bij de eerste is duidelijk sprake van programma’s, een gerichtheid op activiteiten, op het doen, op het verrichten van arbeid op dat terrein; bij de laatste gaat het veel meer om een wijze van ‘zijn’, ook al is het ‘doen’ niet afwezig. Er is dus sprake van continuïteit en discontinuïteit in dezen.
In ‘Goddelijk lijden bij Dietrich Bonhoeffer’ richt prof. dr. B. Kamphuis zich op het lijden van God. Het is een belangrijk thema bij Bonhoeffer. Zo blijkt dat ‘hij in de loop van zijn gevangenschap het zelfs als hét kenmerk van christenen is gaan zien dat zij bij God staanin zijn lijden.’ Deze zoektocht levert bijzondere zaken op. Bijvoorbeeld: ‘Nergens ontkent Bonhoeffer overigens de leer van de drie-eenheid, maar zijn hart ligt er duidelijk niet. Ik maakte al duidelijk dat het lijden van de Vader en van de Zoon door hem in feite wordt gelijkgesteld, als hij naast elkaar zet ‘de God die met ons is, is de God die ons verlaat’ en ‘God laat zich uit de wereld wegdringen tot op het kruis’. Op dit punt kan ik hem niet volgen,’ aldus prof. Kamphuis.
Het focusartikel van prof. dr. F.G. Immink gaat over geloof en wetenschap naar aanleiding van een werk van Alvin Plantinga, Het echte conflict. Wetenschap, religie en naturalisme.
In zijn ‘Reflexen’ richt dr. T.E. van Spanje zich met name op de oprichting van de Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU) en de drie ‘partners’ die de intentie hebben uitgesproken hierin te willen participeren: de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Theologische Universiteit Kampen (TUK) van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP).

Voor abonnementen, proefnummers en losse nummers (€ 12,00) is het adres: bureau Gereformeerde Bond, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn, tel. 055-5766660; email: info@gereformeerdebond.nl.